Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Plan- og miljøutvalget\Møte-2013-06-12
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Plan- og miljøutvalget 12.06.2013.pdf 68,2 KB Last ned
- Saksliste Plan- og miljøutvalget 12.06.2013.pdf 54,4 KB Last ned
PS 10013 Fastsetting av fellingsavgift for elg og hjort for 2013.pdf 109,3 KB Last ned
PS 10113 Søknad om dispensasjon for oppføring av anneks på GB 20562 - Branesveien 42.pdf 7,9 MB Last ned
PS 10213 Søknad om dispensasjon for oppføring av brygge på GB 273 og 276 - Risøya.pdf 4,1 MB Last ned
PS 10313 Søknad om dispensasjon for oppføring av påbygg på bolig på GB 71353 - Gamle Lundevei 12.pdf 5,9 MB Last ned
PS 10413 Søknad om dispensasjon for godkjenning av hybelleilighet på GB 18106 - Dr. Rohdes vei 9.pdf 3,9 MB Last ned
PS 10513 Klage på deler av vedtak om dispensasjon for deling av grunneiendom med GB 1867 - 242 - 277 - Nygårdsheia 3.pdf 5,2 MB Last ned
PS 10613 Søknad om diepensasjon fra LNF-formålet for å oppføring av antennemast for nødnett med tilhørende teknisk hytte - GB 673- Mevannsheia, Repstad..pdf 1,8 MB Last ned
PS 10713 Søknad om dispensasjon fra plankravfor lagerhal på permanent basisl - GB 28109 - Eikeveien 3.pdf 1,7 MB Last ned
PS 10813 Ny klage på vedtak vedr. søknad om dispensasjon for bruksendring fra hytte til bolig - Ytre Åros 72 - GB 2029.pdf 2,9 MB Last ned
PS 10913 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen - Fritidsbolig, anneks og sjøbu - GB 20115 - Sjursholmen.pdf 8,6 MB Last ned
PS 11013 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen - Boliger - GB 71602 - Tomt 2 - Lundekleiva.pdf 4,7 MB Last ned
PS 11113 Klage på vedtak vedrørende søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for fradeling av 2 boligtomter på GB 1918 - Giskedalen 3032.pdf 47,2 MB Last ned
PS 11213 Klage på dispensasjon for plassering av garasje og overbygd uteplass utenfor byggegrense - bolig - GB 23861 - Aksteveien 21.pdf 5,9 MB Last ned
PS 11313 Søknad om dispensasjon fra direkteplassering i reguleringsplan og byggegrense mot vei vedr. tillbygg til bolig og garasje - GB 23361 - Hølleveien 63.pdf 3 MB Last ned
PS 11413 Søknad om dispensasjon for fradeling - GB 423 - Eid.pdf 2,9 MB Last ned
PS 11513 Forespørsel - omregulering av gnr. 71 bnr. 550 Vedderheia til boligformål.pdf 5,5 MB Last ned
PS 11613 Endring av reguleringsplan - Ytre Kilen øst.pdf 4,3 MB Last ned
PS 11713 GB 20580 Branesveien 100 - frist for fjerning av tiltak.pdf 402,8 KB Last ned
PS 11813 Eventuelt.pdf 68,1 KB Last ned
PS 9413 Godkjenning av protokoll fra møte i plan- og miljøutvalget 15.05.2013.pdf 72 KB Last ned
PS 9513 Referatsaker.pdf 69,1 KB Last ned
PS 9613 Journalføret delegasjonssaker fra 01.05.2013 - 29.05.2013.pdf 84,8 KB Last ned
PS 9813 Tillatelse til motorisert ferdsel i utmark etter §6 i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag..pdf 137,3 KB Last ned
PS 9913 Behandling av levert bestandsplan for elg og hjort.pdf 881,2 KB Last ned
RS 3013 GB 314 - Hus på lekter - ulovlig tiltak - Husbåt KAT 666 20061996.pdf 96,2 KB Last ned
RS 3113 Fylkesmannen i Rogaland stadfester kommunens vedtak - klage på kommunens avslag vedr. søknad om oppføring av enebolig -GB 7330 - Toftelandsveien 20082046.pdf 1,7 MB Last ned
RS 3213 Viser til Søgne kommunes vedtak av 10.04.13 - klage på vedtak om dispensasjon for oppføring av ny bolig - GB 2020 - Ytre Åros 20082190.pdf 2,3 MB Last ned
RS 3313 Klageavgjørelser i byggesak - klage fra Fylkesmannen i Vest-Agder - GB 386 - Hundskilen 20091552.pdf 1,5 MB Last ned
Z Møteprotokoll fra møte 12.06.2013.PDF 154,7 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune