Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Plan- og miljøutvalget\Møte-2013-05-15
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Plan- og miljøutvalget 15.05.2013.pdf 69,5 KB Last ned
- Saksliste Plan- og miljøutvalget 15.05.2013.pdf 51,6 KB Last ned
PS 8413 Godkjenning av protokoll fra møte 24.04.2013.pdf 246,6 KB Last ned
PS 8513 Referatsaker.pdf 69,4 KB Last ned
PS 8613 Journalførte delegasjonssaker 13.04.2013 -.pdf 263,5 KB Last ned
PS 8713 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av tilbygg til eksisterende hytte på GB 25136 - Borøya.pdf 5,3 MB Last ned
PS 8813 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av levegg på GB 23243 - Hølleveien 182.pdf 13,5 MB Last ned
PS 8913 Søknad om dispensasjon for oppføring av sjøbod GB 28398 - Fiskeritomt IV - Rauna.pdf 9 MB Last ned
PS 9013 Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til bolig og garasje - GB 3195 - Oftenesveien 15.pdf 3,4 MB Last ned
PS 9113 Ny andregangsbehandling områdereguleringsplan for Kvernhustangen.pdf 10,1 MB Last ned
PS 9213 Sak vedrørende båtopplagsplass på GB 2851 - Eik.pdf 1 MB Last ned
PS 9313 Eventuelt.pdf 67,4 KB Last ned
RS 2413 Fylkesmannen omgjør vårt vedtak om dekning av sakskostnader etter forvaltningsloven § 36 - GB 61 Lyngmyr. Kopi av brev til Irlin Langeland Larsen 2012634.pdf 761 KB Last ned
RS 2513 Forespørsel om rehabilitering - gjengroing av Ytrekilen 20131665.pdf 237,7 KB Last ned
RS 2613 Forskrift om bruk av vannscooter - uttalelse til utkast til høringsbrev med høringsnotat om forslag til endringer i forskriften 20121976.pdf 104 KB Last ned
RS 2713 Krav om dekning av sakskostnader - GB 37116 - Kalsneset 46 20103148.pdf 1,1 MB Last ned
RS 2813 Uthavn 2013 - Utfordringer og muligheter for de historiske uthavnene langs Agderkysten 30. - 31. mai 2013 20138.pdf 107 KB Last ned
RS 2913 Klage over avvisningsvedtak i sak vedr. mindre endringer i bebyggelsesplanen for Torvmoen B1 - B9 - klagen sendes øvrige parter til orientering uttalelse 2010114.pdf 284,8 KB Last ned
Z Protokoll plan- og miljøutvalget 15.05.2013.PDF 98,3 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune