Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Plan- og miljøutvalget\Møte-2013-04-24
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Plan- og miljøutvalget 24.04.2013.pdf 67 KB Last ned
- Saksliste Plan- og miljøutvalget 24.04.2013.pdf 50,9 KB Last ned
PS 7213 Godkjenning av protokoll fra møte 10.04.2013.pdf 220,7 KB Last ned
PS 7313 Referatsaker.pdf 69,1 KB Last ned
PS 7413 Journalførte delegasjonssaker 01.04.2013 - 12.04.2013.pdf 79 KB Last ned
PS 7513 Søknad om dispensasjon for oppføring av påbygg - GB 23324 - Hølleheiveien 27.pdf 1,9 MB Last ned
PS 7613 Klagesak Søknad om dispensasjon for småbåthavn - Oftenes - GB 312 - 31148.pdf 21,5 MB Last ned
PS 7713 Søknad om dispensasjon fra byggeforbudet i 50-metersbeltet mot Lundeelva - Utvidelse av bolig - GB 28153 - Eikeveien 158.pdf 9,1 MB Last ned
PS 7813 Søknad om dispensasjon for utvidelse av parkeringsplass på GB 123 - Vragevigheia, Langenes.pdf 6,4 MB Last ned
PS 7913 Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet - Telekommunikasjonsmast - GB 206 - fnr . 8 - Årosveten.pdf 1,4 MB Last ned
PS 8013 Søknad om dispensasjon fra reg.best. ang takvinkel. Tilbygg og påbygg - GB 71504 - Skytterveien 31.pdf 2,3 MB Last ned
PS 8113 Forslag til politisk møteplan høsten 2013.pdf 120,1 KB Last ned
PS 8213 Eventuelt.pdf 67,8 KB Last ned
RS 2113 Delvis omgjøring av kommunens vedtak - oppføring av fritidsbolig og brygger - GB 38163 20091.pdf 1,2 MB Last ned
RS 2213 Fylkesmannen avviser klagen - behandling av klage over mindre endring i bebyggelsesplan for Torvmoen - B1-B9 2010114.pdf 1,6 MB Last ned
RS 2313 Spørsmål og svar om habilitet fra Paul M. Lunde 201242.pdf 176,9 KB Last ned
Z Protokoll møte 24.04.2013.PDF 170,5 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune