Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Plan- og miljøutvalget\Møte-2013-04-10
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Plan- og miljøutvalget 10.04.2013.pdf 68,8 KB Last ned
- Saksliste Plan- og miljøutvalget 10.04.2013.pdf 49,3 KB Last ned
PS 5713 Godkjenning av protokoll fra møte 13.03.2013.pdf 234 KB Last ned
PS 5813 Referatsaker.pdf 69,4 KB Last ned
PS 5913 Journalførte delegasjonssaker 01.03.2013 - 31.02.2013.pdf 266,1 KB Last ned
PS 6013 Klage på avslag - søknad om brygge og tilbygg til hytte - GB 37116 - Kalsneset 46.pdf 13,1 MB Last ned
PS 6113 Søknad om dispensasjon for opparbeidelse av plass for båtopplag på GB 2851 - Eik.pdf 9,9 MB Last ned
PS 6213 Klage på vedtak vedr. søknad om dispensasjon for bruksendring fra hytte til bolig - Ytre Åros 72 - GB 2029.pdf 6,2 MB Last ned
PS 6313 Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbodsjøbod og brygge på GB 2655 - Okse.pdf 2 MB Last ned
PS 6413 Søknad om dispensasjon fra plankrav for fjerning av gammel hytte og oppføring av ny hytte på samme sted - GB 1284 - Kileheia 96.pdf 3,8 MB Last ned
PS 6513 Behandling av delingsøknad for hovedbruk GB 734 Klepland - omsøkt fradeling av del av 7321.pdf 635,7 KB Last ned
PS 6613 Forhåndsuttalelse om reguleringsplan for gårdstun og sentrumformål på GB 7210.pdf 1,7 MB Last ned
PS 6713 Privat detaljreguleringsforslag for gamle Lundevei øst.pdf 11,8 MB Last ned
PS 6813 Offentlig ettersyn av detaljregulering for deler av Lunde sentrum - GB 71182, 71183 m.fl..pdf 18,7 MB Last ned
PS 6913 Endring av reguleringsplanen for Pålsneset - tomannsboliger.pdf 1,7 MB Last ned
PS 7013 Klage på kommunestyrets vedtak Reguleringsplan for Neverkilen.pdf 2,6 MB Last ned
PS 7113 Eventuelt.pdf 67,6 KB Last ned
RS 2013 Svar til Bernt Daland om habilitetsvurdering 20062064.pdf 141,3 KB Last ned
Z Protokoll plan- og miljøuvalget 10.04.2013.PDF 147,8 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune