Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Plan- og miljøutvalget\Møte-2013-03-13
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Plan- og miljøutvalget 13.03.2013.pdf 66,8 KB Last ned
- Saksliste Plan- og miljøutvalget 13.03.2013.pdf 53 KB Last ned
PS 3713 Godkjenning av protokoll fra møte 13.02.2013.pdf 238,8 KB Last ned
PS 3813 Referatsaker.pdf 69,7 KB Last ned
PS 3913 Journalførte delegasjonssaker 04.02.13 - 28.02.13.pdf 266,1 KB Last ned
PS 4013 Klage på avslag - søknad om brygge og tilbygg til hytte - GB 37116 - Kalsneset 46.pdf 13 MB Last ned
PS 4113 Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppføring av tilbygg mot øst, samt oppføring av redskapsbod og etablere ny avkjørsel - GB 171 - Langenesveien 91.pdf 4,3 MB Last ned
PS 4213 Søknad om dispensasjon for oppføring av 3-mannsbolig - GB 18260 - Stauslandsveien 118.pdf 3,6 MB Last ned
PS 4313 Ny behandling Søknad om dispensasjon for oppføring av brygge - GB 4234 og GB 4235 - Kilstangen 79.pdf 13,1 MB Last ned
PS 4413 Klage på vedtak vedr. søknad om dispensasjon for bruksendring fra hytte til bolig - Ytre Åros 72 - GB 2029.pdf 6,2 MB Last ned
PS 4513 Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til brygge på GB 20163 - Drengeholmen.pdf 4,9 MB Last ned
PS 4613 Klage på innvilget dispensasjon for oppføring av fritidsbolig på GB 32110 - Hummerviga 26.pdf 6,9 MB Last ned
PS 4713 Behandling av delingssøknad for GB 423 Eid Østre.pdf 2,4 MB Last ned
PS 4813 Høringsuttalelse på endring i jordloven.pdf 1 MB Last ned
PS 4913 Ny behandling av søknad om dispensasjon fra reguleringsplan vedr. boenheter på GB 1977 - Daleheia 14.pdf 5,1 MB Last ned
PS 5013 Klage på kommunestyrets vedtak reguleringsplan for Lunde skole.pdf 13 MB Last ned
PS 5113 GB 18378 - samtykke.pdf 2,3 MB Last ned
PS 5213 Andregangsbehandling - forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelvei Ormelia - Lohnelier.pdf 10,2 MB Last ned
PS 5313 Offentlig ettersyn av detaljregulering for deler av Lunde sentrum - GB 71182, 71183 m.fl..pdf 17,4 MB Last ned
PS 5413 Avfallsteknisk norm og orientering om mål og strategier for nedgravde avfallsløsninger.pdf 3,1 MB Last ned
PS 5513 Dispensasjon fra reguleringsplanen - Boliger - GB 71602 - Tomt 1 - Lundekleiva.pdf 7,5 MB Last ned
PS 5613 Eventuelt.pdf 68,1 KB Last ned
RS 1413 Forslag til landsverneplan for Miljøverdepartementet - Høring 2013114.pdf 1,4 MB Last ned
RS 1513 Lokalitet i Søgne for forslag til landskapsverneplan - dokument 10 2013114.pdf 245,2 KB Last ned
RS 1613 Kopi av mail fra Peder Johan Pedersen - oppfølging - grønt nettverk 20131106.pdf 91,9 KB Last ned
RS 1713 Kopi av mail til Leder av plan- og miljøutvalget Tom Løchen - vedr. oppfølging - grønt nettverk 20131106.pdf 127,2 KB Last ned
RS 1813 Kort referat fra møtet 14.02.13 - Linnegrøvan- et verdivalg - grønt nettverk 20131106.pdf 82,1 KB Last ned
RS 1913 Tillatelse til bålbrenning på Årosveden 23.02 ifm. grønn allianse og aksjon oljefritt Lofoten 2013555.pdf 158,3 KB Last ned
Z Protokoll fra møte 13.03.2013.PDF 158,8 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune