Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Plan- og miljøutvalget\Møte-2013-02-13
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Plan- og miljøutvalget 13.02.2013.pdf 67,6 KB Last ned
- Saksliste Plan- og miljøutvalget 13.02.2013.pdf 52,1 KB Last ned
PS 2313 Godkjenning av protokoll fra møte 30.01.13.pdf 213,7 KB Last ned
PS 2413 Referatsaker.pdf 68,9 KB Last ned
PS 2513 Journalførte delegasjonssaker fra 21.01.13 - 03.02.13.pdf 81,5 KB Last ned
PS 2613 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan vedr. takvinkel bolig og garasje - GB 37310 - Trysnes.pdf 7,6 MB Last ned
PS 2713 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan og kommuneplan vedr. oppførte sjøboder og brygger på GB 3286 Hummerviga..pdf 8,8 MB Last ned
PS 2813 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan vedr. boenheter på GB 1977 - Daleheia 14.pdf 1,3 MB Last ned
PS 2913 Søknad om dispensasjon for oppføring av bygg over renseanlegg - GB 1715 - Kvernhustangen.pdf 3,5 MB Last ned
PS 3013 Søknad om dispensasjon for forlengelse av eksisterende brygge bølgebryter pir på GB 1720 - Nodenes.pdf 6,5 MB Last ned
PS 3113 Søknad om dispensasjon for deling av eiendom meg GB 1867, 242 og 277 - Nygårdsheia 3.pdf 4 MB Last ned
PS 3213 Klage på PLM's vedtak - Brygge - GB 37236 - Selskjær 19.pdf 5,1 MB Last ned
PS 3313 Boligfelt på Krossneset, Åros. Nytt offisielt veinavn..pdf 2 MB Last ned
PS 3413 Klage på kommunestyrets vedtak av reguleringsplanen for småbåthavn på Skarpeid.pdf 18,4 MB Last ned
PS 3513 Endring av reguleringsplan - Ytre Kilen Øst.pdf 4,3 MB Last ned
PS 3613 Eventuelt.pdf 67,3 KB Last ned
RS 1013 Fylkesmannen opphever plan- og miljøutvalgets vedtak - GB 1582 Nodenesveien 58 A 20051900.pdf 83,1 KB Last ned
RS 1113 Fylkesmannen opprettholder kommunens vedtak vedr. påklaget detaljregulering for ny strandsti på Årosstranda 20111246.pdf 2 MB Last ned
RS 1213 Fylkesmannen opphever plan- og miljøutvalgets vedtak vedr. klage over godkjenning av søknad om dispensasjon for utvidelse av terrasse GB 1582, Nodenesveien 58A 20051900.pdf 2,1 MB Last ned
RS 1313 Fylkesmannen opphever formannskapets vedtak - GB 4234 og GB 4235 - Kilstangen 79 20102805.pdf 3,6 MB Last ned
RS 613 Fylkesmannen opprettholder vedtaket vedr. påklaget vedtak om detaljregulering for Paradisbukta 20112098.pdf 1,4 MB Last ned
RS 713 Fylkesmannen opprettholder vedtaket vedr. klage over vedtatt detaljregulering for Lastad - del av GB 3810 20082945.pdf 1,6 MB Last ned
RS 813 Branesveien 100 - GB 20580 2012668.pdf 105 KB Last ned
RS 913 Tillatelse til å sette opp Udhavn Teaters logo på Høllen brygge - GB 23103 20092698.pdf 516,4 KB Last ned
Z Protokoll plan- og miljø 13.02.2013.PDF 163 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune