Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Plan- og miljøutvalget\Møte-2013-01-30
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Plan- og miljøutvalget 30.01.2013.pdf 72,3 KB Last ned
- Saksliste Plan- og miljøutvalget 30.01.2013.pdf 52 KB Last ned
PS 1213 Godkjenning av protokoll fra møte 09.01.2013.pdf 183,9 KB Last ned
PS 1313 Referatsaker.pdf 71,7 KB Last ned
PS 1413 Journalførte delegasjonssaker fra 01.01.13 - 20.01.2013.pdf 81,5 KB Last ned
PS 1513 Søknad om dispensasjon fra regulert byggegrense for levegg, bod og oppbevaringskasse på GB 2052 - Ytre Åros 42.pdf 5,7 MB Last ned
PS 1613 Søknad om dispensasjon for fradeling av boligtomt på GB 23355 - Vestrusveien 6.pdf 5,2 MB Last ned
PS 1713 Søknad om dispensasjon for etablering av 2 stk. flytebrygger ved Høllen brygge, på GB 23719 og 23103.pdf 5,9 MB Last ned
PS 1813 Behandling av klage på delvis fradelingstillatelse etter jordloven på GB 208.pdf 3,2 MB Last ned
PS 1913 Fastsetting av målsetting for hjorteviltforvaltningen i Søgne kommune.pdf 3,4 MB Last ned
PS 2013 Dispensasjon fra reguleringsplanen - Utestall for hest -.pdf 4,6 MB Last ned
PS 2113 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan vedr. takvinkel bolig og garasje - GB 37310 - Trysnes.pdf 7,6 MB Last ned
PS 2213 Eventuelt.pdf 70,1 KB Last ned
RS 313 Ber om tilbakemelding vedr. forholdet mellom borøyplanen og ny kommuneplan 2011836.pdf 93 KB Last ned
RS 413 Tilstedeværelse deltakelse på møte, 14.02. kl 1900 Grønt Nettverk alternativ næringsvirksomhet 20059.pdf 116,3 KB Last ned
RS 413 Tilstedeværelse deltakelse på møte, 14.02. kl 1900 Grønt Nettverk alternativ næringsvirksomhet på landbruksarealene på Linnegrøvan 20059.pdf 116,3 KB Last ned
RS 513 Stadfesting avvisningsvedtak- GB 18282 - Linnegrøvan 16 (Gunders Kafe) 20101506.pdf 195,6 KB Last ned
Z Protokoll plan- og miljøutvalget 30.01.2013.PDF 138,7 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune