Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Plan- og miljøutvalget\Møte-2012-12-12
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Plan- og miljøutvalget 12.12.2012.pdf 69,4 KB Last ned
- Saksliste Plan- og miljøutvalget 12.12.2012.pdf 54,4 KB Last ned
PS 26712 Godkjenning av protokoll fra møte 14.11.12.pdf 207,9 KB Last ned
PS 26812 Referatsaker.pdf 72,1 KB Last ned
PS 26912 Journalførte delegasjonssaker 05.11.2012 - 30.11.2012.pdf 88,3 KB Last ned
PS 27012 Ny merknadsbehandling - Reguleringsplan - Salbustø - Neverkilen.pdf 3,1 MB Last ned
PS 27112 Merknadsbehandling - Områderegulering - Kvernhustangen.pdf 35,8 MB Last ned
PS 27212 Klage på vedtak - Detaljregulering - Ny busslomme Torvmoen.pdf 1,8 MB Last ned
PS 27312 Innspill til justering av reguleringsplanen for Pålsneset.pdf 6,7 MB Last ned
PS 27412 Reguleringsplanen for Pålsneset - endring av reguleringsbestemmelsene.pdf 185 KB Last ned
PS 27512 Reguleringsplanenfor Pålsneset - midlertidig forbud mot tiltak i område B16.pdf 823 KB Last ned
PS 27612 Detaljreguleringsplan Branesveien 100.pdf 6,8 MB Last ned
PS 27712 Søknad om utsatt frist for fjerning av ulovlige tiltak på GB 20580 - Braneset 100.pdf 696,4 KB Last ned
PS 27812 Søknad om dispensasjon fra deleforbudet i kommuneplanens LNF-formål for fradeling av parsell på GB 193 - Føreidveien 43.pdf 2,5 MB Last ned
PS 27912 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for fradeling av 2 boligtomter på GB 1918 - Giskedalen 30 og 32.pdf 39,2 MB Last ned
PS 28012 Søknad om dispensasjon fra regulert byggegrense for levegg, bod og oppbevaringskasse på GB 2052 - Ytre Åros 42.pdf 3,1 MB Last ned
PS 28212 Klage på kommunens innvilgelse av dispenasjon for oppføring av tilbygg til bolig på GB 3051 - Ausvigheia 69.pdf 36,2 MB Last ned
PS 28312 Ny jordlovsbehandling av delingsøknad for GB 424.pdf 6 MB Last ned
PS 28412 Søknad om dispensasjon for småbåthavn - Oftenes - GB 312 - 31148.pdf 16,9 MB Last ned
PS 28512 Klage på avslag på søknad om dispensasjon fra byggegrense - GB 23686 - Verven 11.pdf 5,3 MB Last ned
PS 28612 Klage på vedtak om tvangsmulktpålegg om fjerning av tiltak på GB 315 Ballerholmen..pdf 36,2 MB Last ned
PS 28712 Forslag til møteplan vårhalvåret 2013 - Administrasjonsutvalget, tjenesteutvalget, plan- og miljøutvalget, formannskapet og kommunestyret.pdf 90,6 KB Last ned
PS 28812 Eventuelt.pdf 70,6 KB Last ned
PS 28912 Klagebehandling av avslag på delingssøknad for GB 3217.pdf 5,1 MB Last ned
RS 3412 Tilbakemelding og avslutting av sak vedrørende uthus på GB 4228 - Kilstangen 78 20102814.pdf 128,4 KB Last ned
RS 3512 Behandling av klage over avslag på søknad om dispensasjon for oppføring av anneks bod - GB 12184 - Kileheia 19 20112097.pdf 2,1 MB Last ned
Z Protokoll Plan- og miljøutvalget 121212.PDF 188,4 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune