Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Plan- og miljøutvalget\Møte-2012-11-14
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Plan- og miljøutvalget 14.11.2012.pdf 71,6 KB Last ned
- Saksliste Plan- og miljøutvalget 14.11.2012.pdf 51 KB Last ned
PS 25412 Godkjenning av protokoll fra møte 31.10.2012.pdf 265,2 KB Last ned
PS 25512 Referatsaker.pdf 71,9 KB Last ned
PS 25612 Journalførte delegasjonssaker i perioden 22.10.2012 - 04.11.2012.pdf 84,1 KB Last ned
PS 25712 Søknad om dispensasjon for bruksendring fra hytte til bolig - Ytre Åros 72 - GB 2029 Ny behandling.pdf 9,7 MB Last ned
PS 25812 Søknad om dispensasjon fra kommuneplan for fradeling av boligtomt eiendom GB 6914 - Lohne.pdf 4,9 MB Last ned
PS 25912 Klage på avslått dispensasjon for brygge og endret utførelse sjøbod - GB 1690 - Pålsnesveien 70.pdf 11,7 MB Last ned
PS 26012 Klage på kommunens vedtak om dispensasjon for oppføring av tilbygg til fritidsbolig på GB 3315 - Skjøllvigodden.pdf 4 MB Last ned
PS 26112 Søknad om dispensasjon for oppføring av sjøbuer på GB 32118 - Hallandvik.pdf 5,2 MB Last ned
PS 26212 Offnetlig ettersyn - Reguleringsplan for gang- og sykkelvei Ormelia - Lohnelier.pdf 2,2 MB Last ned
PS 26312 Detaljreguleringsplan for GB 20580 Branesveien 100.pdf 3,5 MB Last ned
PS 26412 Klage på vedtatt reguleringsplan for vestre del av Paradisbukta.pdf 5,9 MB Last ned
PS 26512 Eventuelt.pdf 70,5 KB Last ned
RS 2912 Ferdigattest - knuseverk GB 328 - Trysnesveien 20113350.pdf 32,3 KB Last ned
RS 3012 Tillatelse til midlertidig deponi av steinmasser på G 328 20113350.pdf 505,4 KB Last ned
RS 3112 Angående oppfylling med blåsesand - Hallandvik. 20072547.pdf 26,3 KB Last ned
RS 3212 Søknad om oppfylling av myr, gammel dyrket mark på GB 328 20072674.pdf 26,3 KB Last ned
RS 3312 Tillatelse til etablering av temporært knuseverk på - GB 328 20113350.pdf 397 KB Last ned
Z plan- og miljøutvalget 14.11.12.PDF 133,7 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune