Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Plan- og miljøutvalget\Møte-2012-10-31
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Plan- og miljøutvalget 31.10.2012.pdf 70,6 KB Last ned
- Saksliste Plan- og miljøutvalget 31.10.2012.pdf 52,1 KB Last ned
PS 23712 Godkjenning av protokoll fra møte 10.10.2012.pdf 285 KB Last ned
PS 23812 Referatsaker.pdf 86,1 KB Last ned
PS 23912 Journalførte delegasjonssaker 01.10.2012 - 21.10.2012.pdf 85,2 KB Last ned
PS 24012 3. gangs behandling av deling etter jordlovens §12 for GB 7358 og 7360.pdf 7 MB Last ned
PS 24112 Behandling av delingssøknad etter jordlovens §12 for GB 424.pdf 5,4 MB Last ned
PS 24212 Avslag på søknad om deling av GB 3217 etter jordlovens §12.pdf 1,5 MB Last ned
PS 24312 Ny behandling av søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av3 tomter på GB 7358 og GB 7360 - Amerikaveien - Klepland.pdf 4,3 MB Last ned
PS 24412 Søknad om dispensasjon fra plankravet for utvidelse av brygge og levegg GB 3326 - Vige.pdf 9 MB Last ned
PS 24512 Søknad om dispensasjon for bruksendring fra hytte til bolig - Ytre Åros 72 - GB 2029Ny behandling.pdf 9,7 MB Last ned
PS 24612 Søknad om dispensasjon for fradeling av tomt og oppføring av bolig - Hølleveien 174 - GB 23786.pdf 3,9 MB Last ned
PS 24712 Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod - GB 2665 - Okse.pdf 6 MB Last ned
PS 24812 Søknad om dispensasjon for planering av område på GB 23883 - Birkedalsveien.pdf 2,7 MB Last ned
PS 24912 Klage på kommunens avslag på søknad om dispensasjon for bruksendring av sjøbod til fritidsbolig på GB 281 - Sådøya.pdf 3,2 MB Last ned
PS 25012 Søknad om dispensasjon for etablering av utleieleilighet med areal større enn 60 m² på GB 19249 - Grønngjelet 2A.pdf 2,9 MB Last ned
PS 25112 Søknad om dispensasjon fra byggeforbudet i LNF-områder og 100 metersbeltet for uthus på GB 4228 - Kilstangen 78.pdf 3 MB Last ned
PS 25212 Marknadsbehandling - Områderegulering - Utvidelse av Lunde skole.pdf 15,3 MB Last ned
PS 25312 Eventuelt.pdf 70,5 KB Last ned
RS 2712 Fylkesmannens behandling av klage over avslaget på søknad om dispensasjon - Forlengelse av eksisterende brygge bølgebryter pir GB 1720 - Nodenes 20091991.pdf 1014,2 KB Last ned
RS 2812 Fylkesmannen opphever plan- og miljøutvalgets vedtak vedr. behandling av klage over godkjenning av søknad om dispensasjon for oppføring av bolig GB 2029 - Ytre Åros 72 20082190.pdf 2,8 MB Last ned
Z Protokoll 31.10.12 Plan- og miljøutvalget.PDF 187,6 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune