Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Plan- og miljøutvalget\Møte-2012-10-10
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Plan- og miljøutvalget 10.10.2012.pdf 72,2 KB Last ned
- Saksliste Plan- og miljøutvalget 10.10.2012.pdf 55,7 KB Last ned
PS 21012 Godkjenning av protokoll.pdf 256,9 KB Last ned
PS 21112 Referatsaker.pdf 85,4 KB Last ned
PS 21212 Journalførte delegasjonssaker i perioden 27.0912 - 30.09.12.pdf 108,9 KB Last ned
PS 21312 BEFARING Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppbygging av bolig - GB 28134 - Eikeveien 166.pdf 5,9 MB Last ned
PS 21412 Søknad om dispensasjon for riving av bolig og oppføring av ny - GB 289 - Stellinga 5.pdf 3,2 MB Last ned
PS 21512 Søknad om dispensasjon for oppføring av boder og carport - GB 73160 ( 73161 ) - Toftelandsveien 24.pdf 4,4 MB Last ned
PS 21612 Søknad om dispensasjon for for riving av anneks og oppføring av tilbygg til hytte samt brygge på - GB 1244 - Kileneset 17.pdf 5,1 MB Last ned
PS 21712 Søknad om dispensasjon for oppføring av sjøbuer på GB 322 - Hallandvik.pdf 2 MB Last ned
PS 21812 Klage på avslag for fradeling av parsell C - grunneiendom - GB 3769 - Lamholmen, Trysnes.pdf 4,6 MB Last ned
PS 21912 Klage på avslag - anneks - GB 23440 - Kjeholmen.pdf 1,6 MB Last ned
PS 22012 Dispensasjon fra bestemmelse om utnyttelsesgrad for oppføring av bod på GB 23878 snr. 2 - Hølleveien 143 B.pdf 3,3 MB Last ned
PS 22112 Dispensasjon fra reguleringsplan for endret plassering av parkeringsplasser i forbindelse med søknad om privat felles adkomsvei til Vognsneset - GB 101.pdf 1,9 MB Last ned
PS 22212 Søknad om dispensasjon fra plankrav i kommuneplanen foroppført brygge på GB 37236 - Selskjær 19.pdf 8,9 MB Last ned
PS 22312 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens krav om reguleringsplan for riving av gammel hytte og erstatte med ny - GB 4711 - Røsstadveien 391.pdf 5 MB Last ned
PS 22412 Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet for tilbygg til bolig, forstøtningsmur og basseng - GB 28574 - Moneveien 54.pdf 8,5 MB Last ned
PS 22512 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse om maks 2 boenheter pr. eiendom på GB 72106 - Stemveien 11.pdf 3,4 MB Last ned
PS 22612 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen vedr. oppføring av garasje - GB 23816 - Udjusveien 12 c.pdf 9,1 MB Last ned
PS 22712 Vedtak av planprogram - Reguleringsplan - skytebane på Dahl.pdf 10,6 MB Last ned
PS 22812 Merknadsbehandling - Detaljregulering - Ny busslomme Torvmoen.pdf 3,3 MB Last ned
PS 22912 Mindre endring av reguleringsplan for Leireheia Nord.pdf 1,1 MB Last ned
PS 23012 Merknadsbehandling - Områderegulering - Utvidelse av Lunde skole - GB 712 m.fl..pdf 7,2 MB Last ned
PS 23112 Reguleringsplan for Indre Trysnes.pdf 9,3 MB Last ned
PS 23212 Behandling av søknad om omdisponering av dyrket jord etter jordlovens §9.pdf 595,5 KB Last ned
PS 23312 Klage på behandling av de ulike momentene på GB 451 i henhold til forskrift om gjødselvarer m.m..pdf 62,2 MB Last ned
PS 23412 Merknadsbehandling - Reguleringsplan for Nedre Daleheia GB 233 m.fl..pdf 2,1 MB Last ned
PS 23512 Eventuelt.pdf 70,2 KB Last ned
RS 2412 Fylkesmannen opprettholder plansjefens vedtak vedr. klage over gebyr i forbindelse med søknad - GB 28145 - Salemsveien 65 2011510.pdf 1,8 MB Last ned
RS 2512 Fylkesmannen opprettholder plansjefens vedtak vedr. klage over avslag på søknad om dispensasjon for oppføring av veranda - GB 23686 - Verven 2009344.pdf 2,6 MB Last ned
RS 2612 Varsel om oppstart av detaljregulering - GB 20580 - Branesveien 100 20122869.pdf 307,8 KB Last ned
Z Protokoll 10.10.12 Plan- og miljøutvalget.PDF 207,6 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune