Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Plan- og miljøutvalget\Møte-2012-09-05
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Plan- og miljøutvalget 05.09.2012.pdf 69,5 KB Last ned
- Saksliste Plan- og miljøutvalget 05.09.2012.pdf 49,4 KB Last ned
PS 19112 Godkjenning av protokoll.pdf 230 KB Last ned
PS 19212 Referatsaker.pdf 70,8 KB Last ned
PS 19312 Journalførte delegasjonssaker i perioden 04.08.12-26.08.12.pdf 85,2 KB Last ned
PS 19412 Søknad om dispensasjon for oppføring av riving av eksisterende hytte og oppføring av ny fritidsbolig på GB 1217.pdf 17 MB Last ned
PS 19512 Søknad om dispensasjon for oppføring av bolig på GB 16288 - Pålsnesveien 15B.pdf 7,3 MB Last ned
PS 19612 Klage på kommunens vedtak vedrørende dispensasjon for oppføring av stablemur på GB 30105..pdf 12,1 MB Last ned
PS 19712 Ny søknad om dispensasjon fra Lundeplanen for å bruke utkjørsel til Fv mid mindre siktsone - Lundekleiva. Ny behandling..pdf 1,8 MB Last ned
PS 19812 Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppbygging av bolig - GB 28134 - Eikeveien 166.pdf 5,3 MB Last ned
PS 19912 Søknad om dispensasjon for fradeling av tomt med hytte - GB 3429 - Liane 19.pdf 2 MB Last ned
PS 20012 Klagebehandling - søknad om dispensasjon for oppføring av bolig - GB 18484 - Blåsmoen 20 B.pdf 12,6 MB Last ned
PS 20112 Klage på innvilget dispensasjon - utvidelse av bryggeanlegg - GB 351 Skarpeid.pdf 3,1 MB Last ned
PS 20212 Søknad om dispensasjon for etablering av brygge og utvidet sjøbu - GB 1690 - Pålsnesveien 70.pdf 8,9 MB Last ned
PS 20312 Klage på dispensasjon for fradeling av boligtomt i LNF området - GB 374 Trysnes.pdf 1,5 MB Last ned
PS 20412 Påklaget vedtak om dispensasjon for midlertidig anleggsvei - GB 61 - Lyngmyr.pdf 3,9 MB Last ned
PS 20512 Ny merknadsbehandling - Reguleringsplan - Salbustø - Neverkilen.pdf 6,3 MB Last ned
PS 20612 Behandling etter jordlovens § 9 søknad om dispensasjon for eiendom 404.pdf 1,8 MB Last ned
PS 20712 Behandling av klage på vedtak etter jordlovens §12 - GB 2883.pdf 8,1 MB Last ned
PS 20812 Ny behandling av klage på kvotetildeling for Søgne Viltlag.pdf 607,4 KB Last ned
PS 20912 Eventuelt.pdf 69,3 KB Last ned
RS 2312 Fylkesmannens behandling av klage over delvis godkjenning av søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg på GB 18282 20101506.pdf 4,2 MB Last ned
Z Møteprotokoll 05.09.12.pdf 91,7 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune