Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Plan- og miljøutvalget\Møte-2012-08-15
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Plan- og miljøutvalget 15.08.2012.pdf 71,3 KB Last ned
- Saksliste Plan- og miljøutvalget 15.08.2012.pdf 52,2 KB Last ned
PS 17912 Journalførte delegasjonssaker i perioden 15.06.12-03.08.12.pdf 91,1 KB Last ned
PS 18012 Krav om lovlighetskontroll av vedtak i sak 15212.pdf 1,5 MB Last ned
PS 18112 Dispensasjon fra tomtedelingen i reguleringsplanen og fra PBL § 1-8 - Søknad om deling av grunneiendom med kartforretning over parsell GB 23261 - Skarpøya.pdf 509,4 KB Last ned
PS 18212 Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til bolig - GB 31111 - Oftenesveien 314 A.pdf 3,7 MB Last ned
PS 18312 Klage på Plan- og miljøutvalgets godkjenning av søknad om bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig på GB 2137 - Monsøya..pdf 6,6 MB Last ned
PS 18412 Klage på avslått dispensasjon for fradeling av grunneiendom - GB 3769 - Lamholmen, Trysnes.pdf 1,3 MB Last ned
PS 18512 Offentlig ettersyn for detaljregulering - Ny busslomme Torvmoen.pdf 1,9 MB Last ned
PS 18612 Offentlig ettersyn - Områderegulering - Kvernhustangen.pdf 12,8 MB Last ned
PS 18712 Endring av reguleringsplan - Ytre Kilen Øst.pdf 4,3 MB Last ned
PS 18812 Reguleringsplan for vestre del av Paradisbukta - GB 123, 1211, 1212, 1282, 12168 og 12169.pdf 6 MB Last ned
PS 18912 Behandling av klage på tildelt jaktkvote for Søgne viltlag.pdf 481,7 KB Last ned
RS 2012 Helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak 20122198.pdf 278,4 KB Last ned
RS 2112 Fortsatt forbud mot vannscootere 20121976.pdf 86 KB Last ned
RS 2212 Veiledningsark - unntatt søknadsplikt 20122275.pdf 3,8 MB Last ned
Z Protokoll 150812 Plan og Miljø.PDF 153,6 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune