Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Kommunestyret\Møte-2019-09-26
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
Åpen spørretid    
- Forside Kommunestyret 26.09.2019.pdf 150,6 KB Last ned
- Saksliste Kommunestyret 26.09.2019.pdf 76,8 KB Last ned
PS 8519 Godkjenning av protokoll fra møte i kommunestyret 29.08.19.pdf 275 KB Last ned
PS 8619 Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Kjellandsheia vest - Plan ID 201811.pdf 27,5 MB Last ned
PS 8719 Sluttbehandling - Områderegulering for Øygardsheia nord (Langenesåsen), Plan ID 201601.pdf 59,4 MB Last ned
PS 8819 Ny sluttbehandling - Detaljregulering for deler av Okse - Plan ID 201804.pdf 22,2 MB Last ned
PS 8919 Sluttbehandling - Detaljregulering for Oftenesheia - Plan ID 201812.pdf 22,7 MB Last ned
PS 9019 Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Hølleveien -Plan ID 201604.pdf 78,4 MB Last ned
PS 9119 Nasjonale rammer for vindkraft - høringsuttalelse.pdf 2,8 MB Last ned
PS 9219 Regional plan for Kristiansandsregionen 2019 - 2050 - høringsuttalelse fra Søgne kommune.pdf 9,1 MB Last ned
PS 9319 Vegkart til bedre levekår - tilslutning til viljeserklæring.pdf 2,7 MB Last ned
PS 9419 Ivaretagelse av Søgneruta.pdf 110,2 KB Last ned
PS 9519 Avtaler og finansiering - innkjøp av buss tilpasset rullestolbrukere til frivillige organisasjoner i Søgne.pdf 1,7 MB Last ned
PS 9619 Sluttbehandling - Områderegulering for Kjellandsheia nord - Mjåland - Plan ID 201810.pdf 84,8 MB Last ned
PS 9719 Informasjon om status i kommunesammenslåing - Kommunestyret 26.09.2019.pdf 63,5 KB Last ned
z Protokoll kommunestyret 26.09.2019.pdf 502 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune