Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Kommunestyret\Møte-2019-06-20
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
Andre dokumenter    
- Forside Kommunestyret 20.06.2019.pdf 138,3 KB Last ned
- Saksliste Kommunestyret 20.06.2019.pdf 12 KB Last ned
FO 819 Interpellasjon om Søgneruta.pdf 4,6 MB Last ned
FO 919 Interpellasjon - kommunens helsetjenester.pdf 99,6 KB Last ned
PS 5819 Godkjenning av protokoll fra møte 23.05.2019.pdf 335,8 KB Last ned
PS 5919 Referatsaker Kommunestyret 20.06.2019.pdf 67 KB Last ned
PS 6019 Politiske organer og utvalg 2019 - oppgave- og ansvarsavklaring i overgangen til ny kommune.pdf 218,3 KB Last ned
PS 6119 Godtgjøring til folkevalgte i overgangsperioden 09.09.2019 - 31.12.2019.pdf 1,1 MB Last ned
PS 6219 Revisjon av vedtekter for Midt-Agder IUA.pdf 905,1 KB Last ned
PS 6319 Melding om vedtak sak 1819 - Årsregnskap og årsmelding 2018 - Kontrollutvalgets uttalelse.pdf 399,4 KB Last ned
PS 6419 Melding om vedtak sak 2019, Årsmelding 2018 for kontrollutvalget.pdf 571,8 KB Last ned
PS 6519 Melding om vedtak sak 1919, Informasjon om helsesykepleiertjenesten.pdf 470,2 KB Last ned
PS 6619 Årsregnskap 2018- Søgne kommune.pdf 3,5 MB Last ned
PS 6719 Årsmelding 2018 - Søgne kommune.pdf 4,7 MB Last ned
PS 6819 1. Tertialrapport 2019 - Søgne kommune.pdf 2,1 MB Last ned
PS 6919 Anskaffelse av buss tilpasset rullestolbrukere.pdf 377,2 KB Last ned
PS 7019 Sluttbehandling - Detaljregulering for skolesenter og idrettsanlegg - Plan ID 201606.pdf 128,5 MB Last ned
PS 7119 Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for ny kollektivterminal på Tangvall - Plan ID 201703.pdf 26,4 MB Last ned
PS 7219 Reguleringsendring - Detaljregulering for E39, plan ID 201510.pdf 43,6 MB Last ned
PS 7319 Informasjon om status i kommunesammenslåing - Kommunestyret 20.06.2019.pdf 68,7 KB Last ned
PS 7419 Forslag til endring av forskrift åpningstider for serveringssteder, Søgne kommune.pdf 2,2 MB Last ned
PS 7519 Sommerfullmakt til rådmannen 2019.pdf 93,7 KB Last ned
RS 1319 Søgne kommune - Fredningsområde for hummer 20151893.pdf 762,9 KB Last ned
z Møteprotokoll Kommunestyret 20.06.2019.pdf 1,4 MB Last ned

Copyright © Søgne Kommune