Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Kommunestyret\Møte-2019-03-28
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
Andre dokumenter    
- Forside Kommunestyret 28.03.2019.pdf 138,1 KB Last ned
- Saksliste Kommunestyret 28.03.2019.pdf 75,9 KB Last ned
FO 119 Interpellasjon - etablering av ny videregående skole - samt ny ungdomsskole.pdf 1,2 MB Last ned
FO 219 Interpellasjon til kommunestyret - klimaarrangement i skoletiden.pdf 52,4 KB Last ned
FO 319 Interpellasjon til kommunestyret - hjertestarter - kontroll og vedlikehold.pdf 128,4 KB Last ned
FO 419 Interpellasjon - Ny ordning for barn og unge som får spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning.pdf 151,5 KB Last ned
FO 519 Interpellasjon - Avvikling av kobbernettet til Telenor.pdf 75,7 KB Last ned
PS 2719 Godkjenning av protokoll fra møte 28.02.2019.pdf 481,5 KB Last ned
PS 2819 Referatsaker Kommunestyret 28.03.2019.pdf 68 KB Last ned
PS 2919 Søgne Eldreråds høringssvar om forskrift til kommuneloven § 5-12 eldrerådsloven med svarfrist 1.april 2019.pdf 436,7 KB Last ned
PS 3019 Klagebehandling - detaljregulering av Nodenesveien 25 Plan ID 201610.pdf 44,2 MB Last ned
PS 3119 Forhandlingsutvalg - Behandling av innsigelse fra fylkeskommunen - Områderegulering for Øygarden (Langenesåsen), Plan ID 201601.pdf 1,3 MB Last ned
PS 3219 Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for nye Kristiansand.pdf 2,8 MB Last ned
PS 3319 Planstrategi for nye Kristiansand 2019 - 2023.pdf 14,9 MB Last ned
PS 3419 Fastsetting av klimatilpasningsstrategi for nye Kristiansand.pdf 19,2 MB Last ned
PS 3519 Avtale med Kristiansand kommune - kommunelegefunksjoner i perioden 01.04. - 31.12.2019.pdf 162,5 KB Last ned
PS 3619 TILSKUDD TIL FORSVARSHISTORISK FORENINGNY-HELLESUND KYSTFORT.pdf 1,5 MB Last ned
PS 3719 Søknad fra Søgne Skolekorps om ekstra bevilgning.pdf 604,3 KB Last ned
PS 3819 Tilstandsrapporten for skolene i Søgne 2018.pdf 1,4 MB Last ned
PS 3919 Detaljregulering for vei til Lundekleiva øst.pdf 9,8 MB Last ned
PS 4019 Informasjon om status i kommunesammenslåing - Kommunestyret 28.03.2019.pdf 69,5 KB Last ned
RS 1019 Særutskrift Opprettelse av forhandlingsutvalg for håndtering av innsigelser til kommuneplanen 20162546.pdf 101,4 KB Last ned
RS 1119 Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Søgne kommune 20181227.pdf 2,1 MB Last ned
RS 1219 Eventuelt Eldrerådet 18.03.2019 2019145.pdf 126,2 KB Last ned
RS 919 Nav - nasjonale mål og hovedprioriteringer 2019.pdf 537,1 KB Last ned
z Møteprotokoll kommunestyret 28.3.19.pdf 1,2 MB Last ned

Copyright © Søgne Kommune