Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Kommunestyret\Møte-2019-02-28
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
Andre dokumenter    
- Forside Kommunestyret 28.02.2019.pdf 145,3 KB Last ned
- Saksliste Kommunestyret 28.02.2019.pdf 88,2 KB Last ned
PS 1119 Godkjenning av protokoll fra møte 31.01.2019.pdf 284,2 KB Last ned
PS 1219 Referatsaker kommunestyret 28.02.2019.pdf 66,9 KB Last ned
PS 1319 Suppleringsvalg plan- og miljøutvalget.pdf 106 KB Last ned
PS 1419 Suppleringsvalg - tjenesteutvalget - ut valgperioden 2015-2019.pdf 105,8 KB Last ned
PS 1519 NEDLEGGELSE AV TRONSTADVANN INTERKOMMUNALE VANNVERK IKS.pdf 186 KB Last ned
PS 1619 Valg av pensjonsleverandør for nye Kristiansand.pdf 5,5 MB Last ned
PS 1719 Oppsigelse av interkommunale samarbeid mellom Søgne, Songdalen og Kristiansand.pdf 101,2 KB Last ned
PS 1819 Handlingsplan -forebygging av alvorlig vold blant barn og unge.pdf 850,4 KB Last ned
PS 1919 Tillegg til budsjettvedtak eiendomsskatt 2019.pdf 290 KB Last ned
PS 2019 Søknad om alminnelig serverings- og skjenkebevilling Søgne Catering AS.pdf 125,8 KB Last ned
PS 2119 Kjøp av varig tilrettelagte arbeidsplasser.pdf 1,4 MB Last ned
PS 2219 Startlån - Økning av innlån fra Husbanken.pdf 117,3 KB Last ned
PS 2319 Salg og reforhandling avtaler - Høllen og Solta båthavn.pdf 155 KB Last ned
PS 2419 Sluttbehandling - kommuneplanens arealdel - Søgne kommune 2018 - 2030.pdf 87,9 MB Last ned
PS 2519 Sluttbehandling - Opphevelse av reguleringsplaner i forbindelse med revisjon av kommuneplanen.pdf 14,6 MB Last ned
PS 2619 Informasjon om status i kommunesammenslåing - kommunestyret 28.02.2019.pdf 69,3 KB Last ned
RS 519 Årsmelding - Eldrerådet i Søgne kommune 2018 2019145.pdf 266,3 KB Last ned
RS 619 Årsrapport Nullvisjonen for Søgne, Songdalen og Vennesla 20162873.pdf 1,8 MB Last ned
RS 719 Søknad om støtte til krafttak mot kreft med 1 krone per innbygger - Kreftforeningens innsamlingsaksjon 2019 2015567.pdf 110,3 KB Last ned
RS 819 Bosetting av flyktninger i Søgne kommune i 2019 20152437.pdf 570,7 KB Last ned
z Protokoll kommunestyret 28.2.19.pdf 1,5 MB Last ned

Copyright © Søgne Kommune