Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Kommunestyret\Møte-2019-01-31
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Kommunestyret 31.01.2019.pdf 117,4 KB Last ned
- Saksliste Kommunestyret 31.01.2019.pdf 79,6 KB Last ned
PS 1019 Informasjon om status kommunesammenslåing - Kommunestyret 31.01.2019.pdf 69,4 KB Last ned
PS 119 Godkjenning av protokoll fra møte 13.12.2018.pdf 660,8 KB Last ned
PS 219 Referatsaker kommunestyret 31.01.2019.pdf 66,3 KB Last ned
PS 319 Valg av varamedlem i menighetsrådet - ut valgperioden, DVs 31.12.2019.pdf 161,8 KB Last ned
PS 419 Suppleringsvalg - Arbeiderpartiets varamedlem til kommunestyret.pdf 236,9 KB Last ned
PS 519 Utvidelse og presisering av fellesnemdas fullmakter.pdf 119,3 KB Last ned
PS 619 Sluttbehandling - Detaljregulering for Åros barnehage - Plan ID 201803.pdf 12,1 MB Last ned
PS 719 Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for ny gang- og sykkelvei langs Salemsveien og Fåmyråsen - Plan ID 201704.pdf 25,6 MB Last ned
PS 819 Sluttbehandling - Detaljregulering av Kilenesheia vest - felt B2 - Plan ID 201707.pdf 14,3 MB Last ned
PS 919 Sluttbehandling - detaljregulering for Rådhusveien 36 og 38 - Plan ID 201613.pdf 26,4 MB Last ned
RS 119 Underskrevet samarbeidsavtale mellom Søgne kommune og Agder politidistrikt for perioden 2018 - 2019 20053294.pdf 6,6 MB Last ned
RS 219 Oppfølging fra eiermøtet i Agder Energi 30.11.18 20162243.pdf 413,1 KB Last ned
RS 319 Melding om vedtak sak 4118 - Praksis for lukking av et politisk møte 20181227.pdf 1 MB Last ned
RS 419 Melding om vedtak sak 4018 - Rapport - Undersøkelsegranskning av påstander om kritikkverdige forhold 20181227.pdf 716,4 KB Last ned
z Møteprotokoll kommunestyret 31.01.2019.pdf 575,7 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune