Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Kommunestyret\Møte-2018-11-22
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Kommunestyret 22.11.2018.pdf 149,4 KB Last ned
- Saksliste Kommunestyret 22.11.2018.pdf 85,9 KB Last ned
FO 1218 Interpellasjon - kommunale båtplasser i Solta båthavn.pdf 687,6 KB Last ned
PS 10718 Godkjenning av protokoll fra møte 25.10.2018.pdf 1003,1 KB Last ned
PS 10818 Referatsaker kommunestyret 22.11.2018.pdf 67,2 KB Last ned
PS 10918 Valg av representanter representantskapet i Agder kommunerevisjon og representantskapet i Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat.pdf 101,9 KB Last ned
PS 11018 Saksfremlegg - Søknad om fritak fra politiske verv - Brytteva Litlere Moi.pdf 62,2 KB Last ned
PS 11118 Suppleringsvalg - Vararepresentant til tjenesteutvalget.pdf 109 KB Last ned
PS 11218 Suppleringsvalg - Varamedlem til kommunestyret for valgperioden 2015-2019.pdf 240,2 KB Last ned
PS 11318 Budsjett for kontroll og tilsyn 2019 - Søgne kommune.pdf 1,9 MB Last ned
PS 11418 Søknad om alminnelig serverings- og skjenkebevilling XO Pub AS.pdf 764,5 KB Last ned
PS 11518 Sluttbehandling - Detaljregulering for Øygarden 7 - 11 - 15 - Plan ID 201609.pdf 5 MB Last ned
PS 11618 Høringssvar vedrørende justering av politidistriktenes indre organisering som følge av kommunereformen.pdf 191,3 KB Last ned
PS 11718 Kommunale gebyrer og priser for 2018 - Vann, avløp, renovasjon, slamtømming, leie, parkering, båthavn, havn mv.pdf 333,2 KB Last ned
PS 11818 Informasjon om status i kommunesammenslåingen - kommunestyret 22.11.2018.pdf 87 KB Last ned
PS 11918 Rapport - Undersøkelse granskning av påstander om kritikkverdige forhold.pdf 3,6 MB Last ned
RS 2718 Melding om vedtak sak 3218 - Kontrollutvalgets møte- og arbeidsplan for 2019 20181227.pdf 883,8 KB Last ned
z Protokoll Kommunestyret 22.11.2018.pdf 976,4 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune