Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Kommunestyret\Møte-2018-08-30
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
Andre dokumenter    
- Forside Kommunestyret 30.08.2018.pdf 116,9 KB Last ned
- Saksliste Kommunestyret 30.08.2018.pdf 80 KB Last ned
FO 818 Interpellasjon om selvkost - E-postkorrespondanse med foreløpig svar.pdf 205,9 KB Last ned
FO 918 Interpellasjon om utslipp i Sygna.pdf 45,1 KB Last ned
PS 7418 Godkjenning av protokoll fra møte i kommunestyret 21.06.18.pdf 497,3 KB Last ned
PS 7518 Referatsaker kommunestyret 22. august 2018.pdf 65,7 KB Last ned
PS 7618 Fritak fra verv som 3. varamedlem til plan- og miljøutvalget - Thomas Frenzel.pdf 76,6 KB Last ned
PS 7718 Suppleringsvalg plan- og miljøutvalget - 3. vararepresentant for Høyre.pdf 101,5 KB Last ned
PS 7818 Sluttbehandling - Detaljregulering for Anderåsen Plan ID 201004.pdf 7,9 MB Last ned
PS 7918 Sluttbehandling - Detaljregulering for Branesveien 102 - Plan ID 201605.pdf 5,8 MB Last ned
PS 8018 Bompengefinansiering av Byvekstavtalen for Kristiansandsregionen.pdf 6,5 MB Last ned
PS 8118 «Nye Lindesnes» medlemskap i Region Kristiansand.pdf 355,1 KB Last ned
PS 8218 Informasjon om status i kommunesammenslåingen - kommunestyret 30.08.18.pdf 67,8 KB Last ned
RS 2218 Oppfordring til kystkommunene om å melde seg inn i organisasjonen KIMO - mailkorrespondanse 20171757.pdf 233,1 KB Last ned
RS 2318 Tilleggsinformasjon - Oppfordring til kystkommunene om å melde seg inn i organisasjonen KIMO 20171757.pdf 681,8 KB Last ned
RS 2418 Status handlingsplan Region Kristiansand pr. 15.08.18 20181667.pdf 5,6 MB Last ned
Z møteprotokoll kommuenstyret 30.08.18 pdf.pdf 346,6 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune