Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Kommunestyret\Møte-2018-06-21
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
Andre dokumenter    
- Forside Kommunestyret 21.06.2018.pdf 146,4 KB Last ned
- Saksliste Kommunestyret 21.06.2018.pdf 7,2 KB Last ned
PS 5718 Godkjenning av protokoll fra kommunestyret 24.05.18.pdf 388,3 KB Last ned
PS 5818 Referatsaker kommunestyret 21.06.18.pdf 66,2 KB Last ned
PS 5918 Søknad om fritak fra politiske verv - Charlotte Søyland Hansen.pdf 143,9 KB Last ned
PS 6018 Suppleringsvalg kontrollutvalget.pdf 104,4 KB Last ned
PS 6118 Likestilling- og mangfoldmelding 2017.pdf 1,4 MB Last ned
PS 6218 Årsrapport 2017 og Handlingsplan 2018 - Elevombudet.pdf 918,7 KB Last ned
PS 6318 Tilstandsrapporten for skolene i Søgne 2017.pdf 4,1 MB Last ned
PS 6418 Vedtak av detaljregulering for praksisarealer for Søgne VGS - del av GB 11 - Plan ID 201708.pdf 7,7 MB Last ned
PS 6518 Klagebehandling - detaljregulering for Nordre Kalsnes - Plan ID 201108.pdf 13,9 MB Last ned
PS 6618 Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune 2018-20.pdf 5,1 MB Last ned
PS 6718 Vedtak av kommuneplanens samfunnsdel - Søgne mot 2030.pdf 3,5 MB Last ned
PS 6818 Årsregnskap 2017 - Søgne Kommune.pdf 2,2 MB Last ned
PS 6918 Årsmelding 2017 - Søgne kommune.pdf 3,7 MB Last ned
PS 7018 1. tertialrapport 2018 - Søgne kommune.pdf 1,8 MB Last ned
PS 7118 Sommerfullmakt til rådmannen 2018.pdf 76,8 KB Last ned
PS 7218 Båttransport - kveldskjøring Høllen - Borøya - Skarpøya - Ny-Hellesund.pdf 168,3 KB Last ned
RS 1918 Fylkesmannens behandling av krav om lovlighetskontroll av kommunestyrevedtak 2218 20181216.pdf 312,6 KB Last ned
RS 2018 Kunstprosjekt i rådhuset for nye Kristiansand - spørsmål om støtte til prosjekt 20182097.pdf 952,6 KB Last ned
RS 2118 Årsmelding 2017 - Sandripheia fritidspark 20051114.pdf 2,4 MB Last ned
Z møteprotokoll kommuenstyret 21.06.18 pdf.pdf 611,5 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune