Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Kommunestyret\Møte-2018-05-24
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
Åpen spørretid    
Andre dokumenter    
- Forside Kommunestyret 24.05.2018.pdf 117,6 KB Last ned
- Saksliste Kommunestyret 24.05.2018.pdf 86,3 KB Last ned
PS 4618 Godkjenning av protokoll fra møte kommunestyret 26.04.18.pdf 966,3 KB Last ned
PS 4718 Referatsaker kommunestyret 24.05.18.pdf 66,4 KB Last ned
PS 4818 Søknad om permisjon fra verv som kommunestyrerepresentant - Jan Stubstad.pdf 432,1 KB Last ned
PS 4918 Endring av retningslinjer for Søgne barne- og ungdomsråd.pdf 193,9 KB Last ned
PS 5018 Kvalitetsmelding for barneverntjenesten.pdf 8,3 MB Last ned
PS 5118 Sluttbehandling - detaljregulering for Kleplandsveien, 1, 3, 5, 7 og 9 - Plan ID 201608.pdf 36,2 MB Last ned
PS 5218 Sluttbehandling - detaljregulering for Nygårdshaven 1, 2, 4, 6 og10 - Plan ID 201616.pdf 7,2 MB Last ned
PS 5318 Agder Energi- ny viljeserklæring.pdf 3,2 MB Last ned
PS 5418 Søknad om serveringsbevilling og alminnelig skjenkebevilling - Cafe Verftet Ny Hellesund.pdf 151,2 KB Last ned
PS 5518 Saksfremlegg Melding om vedtak sak 1218 - Årsrapport og årsregnskap 2017 fra skatteoppkreveren i Søgne.pdf 1,8 MB Last ned
PS 5618 Årsmelding 2017 - Søgne kommune.pdf 3,6 MB Last ned
RS 1418 Fylkesmannen opprettholder kommunens vedtak - klage over kommunens vedtak i sak om ekspropriasjon til gjennomføring av detaljregulering 20171971.pdf 3,6 MB Last ned
RS 1518 Sak vedrørende ekspropriasjon av arealer på GB 16312 avsluttes 20173622.pdf 815,3 KB Last ned
RS 1618 Informasjon vedr. avvikling av kommunale heimevernsnemnder 2017 - Behandling i Søgne kommunestyre 20152555.pdf 1,4 MB Last ned
RS 1718 Invitasjon til å opprette årets Kommunekomite - TV-aksjonen 2018 2018765.pdf 3,6 MB Last ned
RS 1818 Saksprotokoll i Formannskapet - 16.05.2018 - PS 5418 Tilbakemelding på sak nr. PS 418 201850.pdf 73,6 KB Last ned
Z møteprotokoll kommuenstyret 24.05.18 pdf.pdf 446,4 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune