Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Kommunestyret\Møte-2018-04-26
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
Andre dokumenter    
- Forside Kommunestyret 26.04.2018.pdf 169,3 KB Last ned
- Saksliste Kommunestyret 26.04.2018.pdf 90,6 KB Last ned
FO 618 Interpellasjon til ordføreren - Interessekonflikter i skjærgården.pdf 34,1 KB Last ned
FO 718 Interpellasjon til kommunestyret 26.04.18 - Regelverket for reparasjon av skorstein pipe.pdf 47,9 KB Last ned
PS 3618 Godkjenning av protokoll fra kommunestyret 22.03.18.pdf 480,4 KB Last ned
PS 3718 Referatsaker kommunestyret 26.04.18.pdf 69,7 KB Last ned
PS 3818 Fritak fra politiske verv - Charlotte Søyland Simonsen.pdf 256,5 KB Last ned
PS 3918 Fritak fra politiske verv - Audun Øvrebø.pdf 78,1 KB Last ned
PS 4018 Suppleringsvalg til tjenesteutvalget, formannskapet, administrasjonsutvalget og fellesnemnda.pdf 69,8 KB Last ned
PS 4118 Oppdatert- Suppleringsvalg til tjenesteutvalget, formannskapet, administrasjonsutvalget og fellesnemnda.pdf 71,6 KB Last ned
PS 4218 Nyvalg - kontrollutvalg ut valgperioden 2015 - 2019.pdf 1,6 MB Last ned
PS 4318 Klage på vedtak om ekspropriasjon - Fortau langs FV.K - 169, Pålsnesveien.pdf 33,8 MB Last ned
PS 4418 Sluttbehandling av detaljregulering for Vedderheia nord - felt B21 - Plan ID 201705.pdf 20,9 MB Last ned
PS 4518 Sluttbehandling - Detaljregulering av Skarpøya Nord - GB 223 m.fl. - Plan ID 201702.pdf 28,5 MB Last ned
RS 1018 KS Høringsuttalelse til rapport fra ekspertutvalg - Regionreformen 201849.pdf 1,1 MB Last ned
RS 1118 Fastsetting av valgdag for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 20181358.pdf 335,4 KB Last ned
RS 1218 Saksprotokoll formannskapet 18.04.18 - RS 1818 Til Formannskapet i Søgne kommune - referatsak 20181191.pdf 1021,1 KB Last ned
RS 1318 Særutskrift - Samkjøring av Søgne kulturskoles tilbud med Kristiansand og Songdalen. 20181337.pdf 153,5 KB Last ned
Z møteprotokoll kommuenstyret 26.04.18 pdf.pdf 316,7 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune