Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Kommunestyret\Møte-2018-03-22
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
Andre dokumenter    
- Forside Kommunestyret 22.03.2018.pdf 140,1 KB Last ned
- Saksliste Kommunestyret 22.03.2018.pdf 6,4 KB Last ned
FO 518 Interpellasjon om seksualundervisning i grunnskolen.pdf 119,5 KB Last ned
PS 2518 Godkjenning protokoll kommunestyret 15.02.18.pdf 586,5 KB Last ned
PS 2618 Referatsaker kommunestyret 22.03.18.pdf 69,4 KB Last ned
PS 2718 Høringsuttalelse - Planprogram for revidering av Regional plan for Kristiansandregionen (ATP-plan).pdf 14,7 MB Last ned
PS 2818Felles planstrategi for Kristiansand, Søgne og Songdalen.pdf 89 KB Last ned
PS 2918 Overføring av skatteoppkreverfunksjon til Kemneren i Kristiansandsregionen fra 01.04.2018 - Revidert saksfremlegg.pdf 385,4 KB Last ned
PS 3018 Sluttbehandling - Områderegulering for Leireheia plan ID 201220.pdf 104,6 MB Last ned
PS 3118 Sluttbehandling - Detaljregulering for Øygarden 7, 11 og 15 - Plan ID 201609.pdf 14,7 MB Last ned
PS 3218 Saksfremlegg - Melding om vedtak sak 818 - Årsmelding 2017 for kontrollutvalget i Søgne kommune.pdf 654 KB Last ned
PS 3318 Saksfremlegg - Kontrollutvalget anmoder kommunestyret om å foreta nyvalg av kontrollutvalget.pdf 635,1 KB Last ned
PS 3418 Lovlighetskontroll - vedtak PS 22.18 i kommunestyremøte 15.02.18.pdf - Adobe Acrobat.pdf 1,2 MB Last ned
PS 3518 Båttransport Høllen - Borøya- Skarpøya-Ny Hellesund.pdf 373,3 KB Last ned
RS 518 Høring av ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene - mottatt per post 201849.pdf 1,5 MB Last ned
RS 618 Høring til strategiplan for forebygging av voldelig ekstremisme 20181184.pdf 84,2 KB Last ned
RS 718 Nytt kontrollutvalg - ber om fritak 20152409.pdf 89,9 KB Last ned
RS 818 Begrunnelse for å søke fritak for verv i kontrollutvalget 20152409.pdf 125,4 KB Last ned
RS 918 Svar vedr. verv som vararepresentant i kontrollutvalget - mailkorrespondanse - Sladdet offentlig versjon 20152409.pdf 465,3 KB Last ned
Z møteprotokoll kommunestyret 22.03.18.pdf 375,6 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune