Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Kommunestyret\Møte-2018-02-15
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
Andre dokumenter    
- Forside Kommunestyret 15.02.2018.pdf 162,2 KB Last ned
- Saksliste Kommunestyret 15.02.2018.pdf 89,6 KB Last ned
FO 318 Interpellasjon til kommunestyret vedr. kommunesammenslåing .pdf 39,2 KB Last ned
FO 418 Interpellasjon til kommunestyret - 15.02.18 - Strømbrudd i Søgne.pdf 87,1 KB Last ned
PS 1118 Godkjenning av protokoll fra møte i kommunestyret 25.01.18.pdf 588,8 KB Last ned
PS 1218 Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært møte i kommunestyret 01.02.18.pdf 196,2 KB Last ned
PS 1318 Eierskapsmelding for Agder Energi.pdf 266,9 KB Last ned
PS 1418 Mottak av marint avfall fra fiskebåter i Søgne samt avsetting av tilskuddsmidler til tiltak mot marin forsøpling.pdf 1,2 MB Last ned
PS 1518 Ekspropriasjon for gjennomføring av Detaljregulering for del av Nodenesveien - Pålsnesveien, erverv av grunn til bygging av fortau langs FV 169, Nodenesveien.pdf 32,7 MB Last ned
PS 1618 Klage på vedtak om ekspropriasjon - fortau langs fv 169 - Nodenesveien.pdf 18,5 MB Last ned
PS 1718 Tilsynsavgift fra salgssteder for tobakksvarer og tobakkssurrogater i Søgne kommune.pdf 844,5 KB Last ned
PS 1818 Endring i eiendomsskatteloven med virkning fra 2019 for verk og bruk.pdf 644,7 KB Last ned
PS 1918 Søknad om fritak eiendomsskatt.pdf 252,5 KB Last ned
PS 2018 Interkommunalt responssenter. Samarbeidsavtale etter vertskommunemodell.pdf 1,3 MB Last ned
PS 2118 Tariffoppgjøret 2018 - Debatthefte fra KS.pdf 6 MB Last ned
PS 2218 Saksfremlegg - Melding om vedtak sak 118, Oppføling av innkommet varsel - sletting i arkivet.pdf 1,3 MB Last ned
PS 2318 Revisjon av varslingsrutiner i Søgne kommune.pdf 881,9 KB Last ned
PS 2418 Regionplan Agder 2030 - høring av planprogram.pdf 859,2 KB Last ned
Z møteprotokoll kommunestyret 15.02.18. pdf.pdf 384,9 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune