Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Kommunestyret\Møte-2018-01-25
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
Andre dokumenter    
- Forside Kommunestyret 25.01.2018.pdf 157,3 KB Last ned
- Saksliste Kommunestyret 25.01.2018.pdf 6,2 KB Last ned
FO 118 Spørsmål - Landskapshensyn - Kjellandsheia spørsmål - åpen spørretid - 25.01.18.pdf 99,1 KB Last ned
FO 218 Interpellasjon - Kommunal båthavn på Solta.pdf 25,3 KB Last ned
PS 118 Godkjenning av protokoll fra kommunestyret 14.12.17.pdf 894,4 KB Last ned
PS 218 Referatsaker kommunestyret 25.01.18.pdf 59,2 KB Last ned
PS 318 Felles kommunal klimastrategi for Region Kristiansand iht. Klimaveikart Agder.pdf 576,2 KB Last ned
PS 418 Klagebehandling - detaljregulering for Nordre Kalsnes - Plan ID 201108.pdf 20,9 MB Last ned
PS 518 Vurdering av vedtatt lokal forskrift om åpningstider for serveringssteder i Søgne.pdf 281,4 KB Last ned
PS 618 Evaluering av KommuneTV løsningen og spørsmål om utvidelse.pdf 239,8 KB Last ned
PS 718 Godkjenning av handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø.pdf 805,3 KB Last ned
PS 818 Utviklingsplan for barnehage og skole 2017-2020.pdf 850,7 KB Last ned
PS 918 Innstilling fra formannskapet - søknad om tilskudd til produksjon av TV-serie.pdf 62,8 KB Last ned
RS 118 Dom Kristiansand Tingrett 17081475TVI KISA 29.pdf 455,8 KB Last ned
RS 218 KS lokaldemokratiundersøkelse er nå publisert på bedrekommune.no 2017807.pdf 435,3 KB Last ned
RS 318 Valg av leder og nestleder for 2018 - Søgne Menighetsråd 20152556.pdf 258,5 KB Last ned
RS 418 Debatthefte 2018 - KS spør 201512.pdf 5,9 MB Last ned
Z Møteprotokoll kommunestyre 25.01.18.pdf 507,9 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune