Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Kommunestyret\Møte-2017-11-23
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
Åpen spørretid    
Andre dokumenter    
- Forside Kommunestyret 23.11.2017.pdf 167,3 KB Last ned
- Saksliste Kommunestyret 23.11.2017.pdf 90,3 KB Last ned
PS 11617 Godkjenning av protokoll fra møte i kommunestyret 26.10.17.pdf 545,6 KB Last ned
PS 11717 Referatsaker kommunestyret 23. november 2017.pdf 69,6 KB Last ned
PS 11817 Revidert forskrift for husholdningsavfall i Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla - behandling etter høring.pdf 3,3 MB Last ned
PS 11917 Revidert avfallsteknisk norm.pdf 6,1 MB Last ned
PS 12017 Utleie av kommunal grunn til flyttbare boder, vogner - priser og regler.pdf 219,1 KB Last ned
PS 12117 Regulering av festeavgiften på kirkegårdene i Søgne kommune.pdf 716,2 KB Last ned
PS 12217 Behandling Søknad om permisjon fra folkevalgte verv fra 01.11.17 - 01.07.18 - Charlotte Hansen Søyland.pdf 152,5 KB Last ned
PS 12417 Suppleringsvalg - medlem og ny nestleder i tjenesteutvalget.pdf 150,1 KB Last ned
PS 12517 Endring i reglement for godtgjørelse og regler for refusjon av økonomisk tap og dekning av utgifter for folkevalgte.pdf 374,8 KB Last ned
PS 12617 Ekspropriasjon for gjennomføring av Detaljregulering for del av Nodenesveien - Pålsnesveien - erverv av grunn til bygging av fortau langs FV 169, Nodenesveien.pdf 9,4 MB Last ned
PS 12717 Helse- og omsorgsplan 2017-2030.pdf 1,4 MB Last ned
PS 12817 Rutekjøring fra Høllen til Borøya og Ny-Hellesund, avklaring i forbindelse med tilskudd.pdf 247,5 KB Last ned
RS 1917 Vedtatt Handlingsprogram for fylkesvei 2018 - 2021 20161088.pdf 7,7 MB Last ned
RS 2017 Lokaldemokratiundersøkelsen 2017 - Søgne kommune 2017807.pdf 1,7 MB Last ned
Z Møteprotokoll kommunestyret 23.11.17.pdf 371,1 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune