Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Kommunestyret\Møte-2017-10-26
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
Svar på nterpellasjon    
Presentasjoner    
- Forside Kommunestyret 26.10.2017.pdf 181,8 KB Last ned
- Saksliste Kommunestyret 26.10.2017.pdf 88,3 KB Last ned
FO 117 Interpellasjon om klimatilpasning i Søgne kommune - unngå hendelser som følger av ekstremvær og flom i framtiden.pdf 2,4 MB Last ned
PS 10417 Godkjenning av protokoll fra møte i kommunestyret 28.09.17.pdf 332,3 KB Last ned
PS 10517 Referatsaker kommunestyret 26.10.17.pdf 67,7 KB Last ned
PS 10617 Oppdatering av selskapsavtalen for Kristiansandsregionen brann og redning IKS - KBR.pdf 1,9 MB Last ned
PS 10717 Saksfremlegg - Lokal forskrift om tilsyn med bygninger og områder i Søgne kommune.pdf 1,2 MB Last ned
PS 10817 Nye veinormal for Søgne kommune - vedtak.pdf 1,5 MB Last ned
PS 10917 Sluttbehandling - detaljregulering for Nordre Kalsnes - Plan ID 201108.pdf 39,5 MB Last ned
PS 11017 Avvikling av kommunale heimevernsnemnder - Søgne kommune.pdf 408,1 KB Last ned
PS 11117 Eiendomsskatt- søknad om utsatt gjennomføring av omtaksering.pdf 1,9 MB Last ned
PS 11217 2. tertialrapport - Søgne kommune.pdf 2 MB Last ned
PS 11317 Samarbeidsavtale - Overføring av vigselsmyndighet til Kristiansand kommune.pdf 1,3 MB Last ned
PS 11417 UTARBEIDELSE AV KULTURHISTORIE FOR SØGNE.pdf 2,3 MB Last ned
PS 11517 Tilskudd til rutekjøring fra Høllen til Borøya og Ny-Hellesund 2017 og 1. halvår 2018.pdf 169,9 KB Last ned
RS 1717 Valgstyrets møtebok - 11. september 20161477.pdf 1,1 MB Last ned
RS 1817 Melding om vedtak i sak 2617 - Orientering ved rådmann knyttet til uklarheter til 10-faktorundersøkelsen 20162695.pdf 551,3 KB Last ned
Z møteprotokoll kommunestyret 26.10.17.pdf 335,2 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune