Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Kommunestyret\Møte-2017-02-16
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Kommunestyret 16.02.2017.pdf 173,8 KB Last ned
- Saksliste Kommunestyret 16.02.2017.pdf 86,6 KB Last ned
PS 1017 Saksfremlegg - Melding om vedtak sak 517, Medlemskap i Transparency International Norge for Søgne kommune.pdf 863,1 KB Last ned
PS 1117 Saksfremlegg - Melding om vedtak sak 617, Årsmelding 2016 for kontrollutvalget i Søgne kommune.pdf 653 KB Last ned
PS 1217 Søknad om ordinær skjenke og serveringsbevilling Vertshuset Høllen Brygge AS.pdf 723 KB Last ned
PS 1317 Forslag til reviderte vedtekter for kommunale barnehager gjeldene fra mars 2017.pdf 595,1 KB Last ned
PS 1417 Samhandlingsreformen innen psykisk helse- og rusfeltet.pdf 186 KB Last ned
PS 1517 Valg av Utvalg av faste møtefullmektiger til forliksrådet - 2017-2020.pdf 239,8 KB Last ned
PS 1617 Samhandling politikere og administrasjon.pdf 5,7 MB Last ned
PS 1717 Debatthefte KS - strategikonferanse 2017.pdf 1,6 MB Last ned
PS 817 Godkjenning av protokoll fra møte i kommunestyret 26.01.17.pdf 349,5 KB Last ned
PS 917 Referatsaker 16.02.17.pdf 71,2 KB Last ned
RS 417 Tilsyn med beredskap i Søgne kommune - Oversendelse av endelig rapport 20161898.pdf 4,9 MB Last ned
RS 517 Tilbakemelding - Rapport etter tilsyn med beredskap i Søgne kommune 20161898.pdf 183,6 KB Last ned
RS 617 Beslutninger om endringer i lokal struktur - Agder politidistrikt 20104381.pdf 92 KB Last ned
RS 717 Orientering om status for kommunestyrets medlemmer - Politisk nedsatt utvalg - valg av juridisk rådgiver 2017293.pdf 58,8 KB Last ned
Z møteprotokoll kommunestyret 16.02.17.pdf 292,5 KB Last ned
Z Vedlegg til protokoll 16.02.17- Underskrevet lovlighetskontroll av vedtatt tilleggsforslag i sak PS 12 17 i Kommunestyret 16.02.17.pdf 1,2 MB Last ned

Copyright © Søgne Kommune