Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Kommunestyret\Møte-2016-05-26
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
Interpellasjoner    
Andre dokumenter    
- Forside Kommunestyret 26.05.2016.pdf 84,4 KB Last ned
- Saksliste Kommunestyret 26.05.2016.pdf 5,9 KB Last ned
PS 3216 Godkjenning av protokoll fra kommunestyret 28.04.16.pdf 415,9 KB Last ned
PS 3316 Referatsaker 26.05.26.pdf 67,9 KB Last ned
PS 3416 Sluttbehandling - Kommunedelplan for Tangvall.pdf 67,3 MB Last ned
PS 3516 Sluttbehandling - opphevelse av planer.pdf 11,4 MB Last ned
PS 3616 Vedtak om detaljregulering for Gamle Årosvei 50, 52, 54 m.fl. - Åros - Plan ID 201418..pdf 12,6 MB Last ned
PS 3716 Tilstandsrapporten 2015.pdf 1,2 MB Last ned
PS 3816 Rapport vedr. heltidsprosjektet (uønsket deltid) - enhet for institusjon og enhet for hjmmetjenester - februar 2016.pdf 751,9 KB Last ned
PS 3916 Årsmelding 2015 - Søgne kommune.pdf 6,1 MB Last ned
PS 4016 Årsregnskap 2015 - Søgne kommune.pdf 1,8 MB Last ned
PS 4116 Valg av lagrettsmedlemmer for perioden 01.01.17 til 31.12.20.pdf 1,5 MB Last ned
PS 4216 Valg av meddommere til Kristiansand tingrett for perioden 01.01.17 - 31.12.20.pdf 1,4 MB Last ned
PS 4316 Valg av meddommere til Marnar jordskifterett.pdf 844,2 KB Last ned
PS 4416 Valg av medlemmer til fellesforliksråd for Søgne og Songdalen kommune for perioden 01.01.17 - 31.12.20.pdf 10,9 MB Last ned
PS 4516 Valg av skjønnsmenn for perioden 01.01.16 - 31.12.20.pdf 10,9 MB Last ned
RS 416 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport saksbehandling i barnevernstjenesten 20151091.pdf 2,3 MB Last ned
RS 516 Anmodning om å opprette kommunekomite for TV-aksjonen.pdf 3,3 MB Last ned
Z møteprotokoll fra kommunestyret 26.05.16.pdf 1,3 MB Last ned

Copyright © Søgne Kommune