Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Kommunestyret\Møte-2015-12-17
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
Andre dokumenter    
- Forside Kommunestyret 17.12.2015.pdf 154,2 KB Last ned
- Saksliste Kommunestyret 17.12.2015.pdf 79,1 KB Last ned
PS 11115 Godkjenning av protokoll fra møte 26.11.15.pdf 291,9 KB Last ned
PS 11215 Referatsaker 17.12.15.pdf 67,5 KB Last ned
PS 11315 Årsbudsjett 2016 - Økonomiplan 2016-2019.pdf 7,1 MB Last ned
PS 11415 Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune 2016.pdf 224,4 KB Last ned
PS 11515 Sluttbehandling - Områderegulering for Ausviga - Plan ID 201209.pdf 115,3 MB Last ned
PS 11615 Sluttbehandling - Områderegulering for Kjellandsheia syd.pdf 107,5 MB Last ned
PS 11715 Sluttbehandling - Detaljregulering for Norddalsheia - Plan ID 201414.pdf 13,8 MB Last ned
PS 11815 Sluttbehandling - detaljregulering for Flatholmen - Plan ID 201410.pdf 6 MB Last ned
PS 11815 Sluttbehandling - Detaljregulering for Langenesveien 358, Plan ID 201007.pdf 7,4 MB Last ned
PS 11915 Rullering av idrettens handlingsprogram 2016-2019.pdf 371,1 KB Last ned
PS 11915 Sluttbehandling - detaljregulering for Flatholmen - Plan ID 201410.pdf 6 MB Last ned
PS 12015 Helhetlig plan for bosetting og inkludering av flyktninger i Søgne 2016-2019.pdf 1,8 MB Last ned
PS 12015 Rullering av idrettens handlingsprogram 2016-2019.pdf 371,1 KB Last ned
PS 12115 Helhetlig plan for bosetting og inkludering av flyktninger i Søgne 2016-2019.pdf 1,8 MB Last ned
PS 12115 Ny revidering av reglementer for tjenesteutvalget, plan- og miljøutvalget, formannskapet og kommunestyret.pdf 100,9 KB Last ned
PS 12215 Invitasjon til deltakelse i forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester.pdf 186,5 KB Last ned
PS 12215 Utvidelse av Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS til Agder Kommunerevisjon IKS - Behandling i Søgne kommunestyre.pdf 3,5 MB Last ned
PS 12315 Kontrollutvalget - Møte- og arbeidsplan for 2016.pdf 831,2 KB Last ned
PS 12315 Ny revidering av reglementer for tjenesteutvalget, plan- og miljøutvalget, formannskapet og kommunestyret.pdf 100,9 KB Last ned
PS 12415 Utvidelse av Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS til Agder Kommunerevisjon IKS - Behandling i Søgne kommunestyre.pdf 3,5 MB Last ned
RS 1315 Anmodning om bosetting av flyktninger for 2016 - planbrev for 2017 20152437.pdf 146,6 KB Last ned
RS 1415 Avslag fra Fylkesmannen på godkjenning av kommunal lånegaranti for lån til Returkraft AS 20113736.pdf 464 KB Last ned
Z Møteprotokoll kommunestyret 17.12.15.pdf 2,1 MB Last ned

Copyright © Søgne Kommune