Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Kommunestyret\Møte-2015-11-26
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Kommunestyret 26.11.2015.pdf 70,9 KB Last ned
- Saksliste Kommunestyret 26.11.2015.pdf 55,5 KB Last ned
PS 10015 ATP-utvalget - Valg av medlem og varamedlemmer- valgperioden 2015-2019.pdf 139,9 KB Last ned
PS 10115 17. mai komiteen - valg av medlemmer for valgperioden 2015-2019.pdf 138,5 KB Last ned
PS 10215 Tronstadvann interkommunale vannverk IKS - valg av medlem og varamedlem for valgperioden 2015-2019.pdf 135,4 KB Last ned
PS 10315 Forurensningsstyret i Kristiansand Politidistrikt - valg av medlem og varamedlem for valgperioden 2015-2019.pdf 156,6 KB Last ned
PS 10415 Orientering - valg til Avfall Sør AS, Barnehagestyrene, Mediagruppa og Skolemiljøutvalget.pdf 189,7 KB Last ned
PS 10515 Andre tertialrapport - Søgne kommune.pdf 15,3 MB Last ned
PS 10615 Invitasjon til deltakelse i forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester.pdf 2,6 MB Last ned
PS 10715 Kommunale gebyrer og priser for 2016 som forvaltes av ingeniørvesenet - Vann, avløp, renovasjon, slamtømming, leie, parkering mv.pdf 1,3 MB Last ned
PS 10815 Forvaltningsrevisjon - Saksbehandling i barnevernstjenesten.pdf 2,9 MB Last ned
PS 10915 Sluttbehandling - Områderegulering for Kjellandsheia syd.pdf 111,6 MB Last ned
PS 11015 Sluttbehandling - detaljregulering for Holmenfoss kraftverk.pdf 24,5 MB Last ned
PS 8315 Godkjenning av protokoll fra møte 22.10.15.pdf 497 KB Last ned
PS 8415 Valgstyret - valg av medlemmer, leder og nestleder for valgperioden 2015-2019.pdf 141,7 KB Last ned
PS 8515 Klagenemnd - valg av medlemmer og varamedlemmer for valgperioden 2015-2019.pdf 140,9 KB Last ned
PS 8615 Fellesrådet (menighetsrådet) - valg av medlem og varamedlem for valgperioden 2015-2019.pdf 134,9 KB Last ned
PS 8715 Skattenemnd - sakkyndig nemnd og ankenemnd (eiendomsskatt) - valg av medlemmer og varamedlemmer for perioden 2015-2019.pdf 173,6 KB Last ned
PS 8815 Barn og unges representant i plansaker - valg av representant og vararepresentant for perioden 2015-2019.pdf 137,6 KB Last ned
PS 8915 Grendehusenes styre - valg av representanter for valgperioden 2015-2019.pdf 137,7 KB Last ned
PS 9015 Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder - valg av medlem og varamedlem for valgperioden 2015-2019.pdf 132,4 KB Last ned
PS 9115 Heimevernsnemnd - valg av medlemmer og varamedlemmer for valgperioden 2015-2019.pdf 135,5 KB Last ned
PS 9215 Midt-Agder friluftsrådSandribheia friluftspark - valg av medlem og varamedlem for valgperioden 2015-2019.pdf 137,5 KB Last ned
PS 9315 Agder Folkehøgskole - Valg av kommunalrepresentant til rådet for valgperioden 2015-2019.pdf 137 KB Last ned
PS 9415 Valg av eldreråd - valgperioden 2015-2019.pdf 142,6 KB Last ned
PS 9515 Oppnevningsutvalget i Konfliktrådet i Agder - valg av kommunalt medlem - valgperioden 2015-2019.pdf 131,2 KB Last ned
PS 9615 Vest-Agder museet IKS - valg av medlem og varamedlem til representantskapet for valgperioden 2015-2019.pdf 131,9 KB Last ned
PS 9715 Forstanderskapet i Søgne og Greipstad Sparebank - valg av medlemmer og vara medlem for valgperioden 2015-2019.pdf 136,4 KB Last ned
PS 9815 Interkommunalt arkiv (IKAVA) - valg av medlem og varamedlem for valgperioden 2015-2019.pdf 128,1 KB Last ned
PS 9915 Valg av råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - valgperioden 2015-2019.pdf 144,4 KB Last ned
z protokoll kommunestyre 26.11.15.pdf 219,2 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune