Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Kommunestyret\Møte-2015-10-22
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Kommunestyret 22.10.2015.pdf 174,6 KB Last ned
- Saksliste Kommunestyret 22.10.2015.pdf 133,1 KB Last ned
PS 7015 Godkjenning av valgoppgjøret ved kommunestyrevalget i Søgne kommune 14. september 2015.pdf 1 MB Last ned
PS 7115 Valg av kontrollutvalg med leder og nestleder for valgperioden 2015-2019.pdf 288,4 KB Last ned
PS 7215 Valg av formannskap for valgperioden 2015-2019.pdf 341,1 KB Last ned
PS 7315 Valg av ordfører for valgperioden 2015-2019.pdf 214,2 KB Last ned
PS 7415 Valg av varaordfører for valgperioden 2015-2019.pdf 211,8 KB Last ned
PS 7515 Valg av plan- og miljøutvalg med leder og nestleder i tjenesteutvalget - valgperioden 2015-2019.pdf 286 KB Last ned
PS 7615 Valg av tjenesteutvalg med leder og nestleder i tjenesteutvalget - valgperioden 2015-2019.pdf 285,9 KB Last ned
PS 7715 Valg av administrasjonsutvalg med leder og nestleder for valgperioden 2015-2019.pdf 210,8 KB Last ned
PS 7815 Valg av valgnemnd med leder og nestleder 2015-2019.pdf 291 KB Last ned
PS 7915 Valg av tre representanter med personlige vararepresentanter til KS Fylkesmøte - Valgperioden 2015-2019.pdf 277,8 KB Last ned
PS 8015 Valg av representant til eiermøtet i Agder Energi - Valgperioden 2015-2019.pdf 208,6 KB Last ned
PS 8115 Valg av representant og vararepresentant til representantskapet i Agder- og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS.pdf 210,9 KB Last ned
PS 8215 Valg av forhandlingsutvalg - kommunestruktur.pdf 205,5 KB Last ned
z protokoll 22.10.15.pdf 240 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune