Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Kommunestyret\Møte-2015-09-24
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Kommunestyret 24.09.2015.pdf 175,6 KB Last ned
- Saksliste Kommunestyret 24.09.2015.pdf 134,7 KB Last ned
PS 5615 Godkjenning av protokoll fra kommunestyret 18.06.15.pdf 482,9 KB Last ned
PS 5715 Revidering av reglementer for tjenesteutvalget, plan- og miljøutvalget, formannskapet og kommunestyret.pdf 1,6 MB Last ned
PS 5815 Revidering av reglement for godtgjørelse og regler for refusjon av økonomisk tap og dekning av utgifter for folkevalgte.pdf 1,7 MB Last ned
PS 5915 Organisering av eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne for valgperioden 2015-2019.pdf 1,4 MB Last ned
PS 6015 Sluttbehandling - detaljregulering for Ausvigheia småbåthavn - Plan ID 201413.pdf 9 MB Last ned
PS 6115 Dispensasjon fra avløpsforskrift for å anlegge nytt infiltrasjonsanlegg på GB 179 - Langenesveien 77.pdf 14,3 MB Last ned
PS 6215 Klagebehandling - Detaljregulering for Skarveien Vest - Plan ID 201402.pdf 7,6 MB Last ned
PS 6315 Sluttbehandling - detaljregulering for Dvalås syd - Plan ID 201401.pdf 12,3 MB Last ned
PS 6415 Sluttbehandling - detaljregulering for Holmenfoss kraftverk.pdf 19,8 MB Last ned
PS 6515 Søknad om deltakelse i forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet - Barneverntjenesten for Kristiansandregionen.pdf 1,6 MB Last ned
PS 6615 Sluttbehandling - KDP for sykkel Søgne.pdf 13,6 MB Last ned
PS 6715 Sluttregnskap for nytt bibliotek og renovering av Søgne rådhus.pdf 669,1 KB Last ned
PS 6815 Etablering av beredskapsteam og mobbeombud.pdf 4,5 MB Last ned
PS 6915 Kommunestruktur - videre prosess i Søgne kommune.pdf 10,3 MB Last ned
z protokoll kommunestyret 24.09.15.pdf 599,3 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune