Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Kommunestyret\Møte-2015-03-26
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
Andre dokumenter    
- Forside Kommunestyret 26.03.2015.pdf 90,4 KB Last ned
- Saksliste Kommunestyret 26.03.2015.pdf 50,3 KB Last ned
PS 1715 Godkjenning av protokoll fra møte i kommunestyret 19.02.15.pdf 266,5 KB Last ned
PS 1815 Referatsaker 26.03.15.pdf 69,8 KB Last ned
PS 1915 Vedtak om områderegulering for Skytebane Årdalen - Plan ID 201109.pdf 62,6 MB Last ned
PS 2015 Husleie i kommunale utleieboliger - markedsleie.pdf 124,3 KB Last ned
PS 2115 Beredskapsplan for akutt forurensing i midt agder.pdf 369 KB Last ned
PS 2215 Handlingsplan 2015-2018 for Søgne kommune knyttet til Strategisk næringsplan for kristiansandsregionen - Tillegg.pdf 645,1 KB Last ned
PS 2315 Kjøp av eiendom (GB 2884) fra Salemsveien 24 AS.pdf 98,1 KB Last ned
PS 2415 Fornying av kommunale boliger - fullmakt til kjøp og salg.pdf 105,8 KB Last ned
PS 2515 Tilstandsrapporten for grunnskolen i Søgne 2014..pdf 1,6 MB Last ned
PS 2615 Kulturstrategi for Søgne kommune 2015 - 2020.pdf 840,1 KB Last ned
RS 415 LIM-planen - regional plan for likestilling, inkludering og mangfold 2015-2027 (endelig plan) 20132035.pdf 4,9 MB Last ned
RS 515 Kontrollrapport 2014 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Søgne kommune 2006533.pdf 215,7 KB Last ned
RS 615 Eldrerådets årsmelding 2014 - vedtatt i eldrerådet 02.03.15 20112940.pdf 86,3 KB Last ned
RS 715 Årsmelding 2014 - rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - vedtatt i RFF 03.03.15 20113031.pdf 88 KB Last ned
RS 815 Melding om vedtak i sak nr. 1115 - Prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet Saksbehandling i barnevernstjenesten 20151091.pdf 4,3 MB Last ned
Z møteprotokoll kommunestyret 26.03.15.PDF 173,3 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune