Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Kommunestyret\Møte-2015-02-19
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
Andre dokumenter    
- Forside Kommunestyret 19.02.2015.pdf 98,9 KB Last ned
- Saksliste Kommunestyret 19.02.2015.pdf 50,4 KB Last ned
PS 1015 Utbyggingsavtaler med private utbyggere - overføring av justeringsrett og -plikt etter merverdiavgiftsloven.pdf 112,4 KB Last ned
PS 1115 Nytt økonomireglement for Søgne kommune.pdf 2 MB Last ned
PS 115 Godkjenning av protokoll fra møte i kommunestyret 18.02.14.pdf 312,3 KB Last ned
PS 1215 Fastsetting av satser for finansiering av ikke-kommunale barnehager.pdf 101,4 KB Last ned
PS 1315 Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune.pdf 385,1 KB Last ned
PS 1415 Revidert utlånsreglement for Søgne bibliotek.pdf 175,2 KB Last ned
PS 1515 Overføring av skatteinnkrevingen fra kommunene til staten - høring.pdf 429,2 KB Last ned
PS 1615 Høringsuttalelse - konkretisering av skolebruksplan for Vest-Agderskolen fram mot 2030..pdf 243,9 KB Last ned
PS 215 Referatsaker kommunestyret 19.02.15.pdf 69,4 KB Last ned
PS 315 Interkommunalt barnevern Knutepunkt Sørlandet..pdf 902 KB Last ned
PS 415 Klage på avslag om reduksjon i eiendomsskatt for GB 218, Ny-Hellesund i Søgne.pdf 4,5 MB Last ned
PS 515 Klagebehandling - Detaljregulering for del av Nodenesveien og Pålsnesveien - Plan ID 201302.pdf 21,7 MB Last ned
PS 615 Sluttbehandling - detaljregulering for Vigestranda sør.pdf 5,6 MB Last ned
PS 715 Sluttbehandling- detaljregulering for Branesveien 100.pdf 6,8 MB Last ned
PS 815 Kontrollutvalgets årsmelding 2014.pdf 522,3 KB Last ned
PS 915 Rutiner for oppfølging av politiske vedtak.pdf 552,4 KB Last ned
RS 115 Årsrapport for 2014 - Skatteoppkreveren i Søgne kommune 2013185.pdf 1,4 MB Last ned
RS 215 Kommunale og fylkeskommunale reglementer om folkevalgtes taushetsplikt ved lukking av møter 201532.pdf 369,1 KB Last ned
RS 315 Melding om vedtak - møte- og arbeidsplan 2015 2012910.pdf 162,4 KB Last ned
Z Møteprotokoll kommunestyret 19.02.15.pdf 187,4 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune