Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Kommunestyret\Møte-2014-09-25
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
Interpellasjoner    
- Forside Kommunestyret 25.09.2014.pdf 71,7 KB Last ned
- Saksliste Kommunestyret 25.09.2014.pdf 48,9 KB Last ned
PS 6814 Godkjenning av protokoll fra møte i kommunestyret 28.08.14.pdf 213,7 KB Last ned
PS 6914 Sluttbehandling - detaljregulering for Gamle Lundevei øst.pdf 15,5 MB Last ned
PS 7014 Foreløpige rammer for arbeidet med økonomiplan 2015-18.pdf 283,5 KB Last ned
PS 7114 Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune 2014-2017.pdf 5,2 MB Last ned
PS 7214 Fra leie til eie. Boligtiltak til rusavhengige i en rehabiliteringsprosess.pdf 5,4 MB Last ned
PS 7314 Anmodning om opprettelse av ny sak og ny behandling av Åpen barnehage.pdf 441,9 KB Last ned
PS 7414 Sak ang søknad fra Spiren barnehage.pdf 1,3 MB Last ned
PS 7514 Anmodning om opsjonsplasser for statlige mottak for asylsøkere, fordelt på 5 kommuner i Knutepunkt Sørlandet.pdf 139,8 KB Last ned
PS 7614 Utbygging av felles- og lekearealer på Tangvall.pdf 4,5 MB Last ned
PS 7714 Godkjennelse av selskapsavtale Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS.pdf 742,7 KB Last ned
PS 7814 Valg av representant og vararepresentant til representantskapet i Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS.pdf 97,1 KB Last ned
PS 7914 Høringsuttalelse - Skolebruksplan for Vest-Agderskolen frem mot 2030..pdf 7,6 MB Last ned
PS 8014 Høringsuttalelse - LIM-planen, regional plan for likestilling, inkludering og mangfold på Agder 2015-2027.pdf 5,2 MB Last ned
Z Møteprotokoll kommunestyret 25.04.09.pdf 177,9 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune