Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Kommunestyret\Møte-2014-06-19
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
Interpellasjoner    
- Forside Kommunestyret 19.06.2014.pdf 72 KB Last ned
- Saksliste Kommunestyret 19.06.2014.pdf 49,2 KB Last ned
A møteprotokoll fra møte i kommunestyret 19.06.14.pdf 196,7 KB Last ned
PS 4314 Godkjenning av protokoll fra møte 22.05.14.pdf 245,4 KB Last ned
PS 4414 Referatsaker 19.06.14.pdf 68,9 KB Last ned
PS 4514 Tertialrapport - 1. tertial 2014 - Søgne kommune.pdf 1,7 MB Last ned
PS 4614 Fastsettelse av satser for tilskudd til ikke-kommunale barnehager for 2013.pdf 818,8 KB Last ned
PS 4714 Fastsettelse av satser for finansiering av ikke-kommunale barnehager i 2014.pdf 105,2 KB Last ned
PS 4814 Sluttbehandling av planprogram for kommunedelplan E39 Volleberg - Døle bru.pdf 23,5 MB Last ned
PS 4914 Utbygging av felles- og lekearealer på Tangvall.pdf 4,4 MB Last ned
PS 5014 Omdisponering av investeringsmidler - Åros strandsti.pdf 100,6 KB Last ned
PS 5114 Nytt reservevannverk for Søgne kommune..pdf 761,2 KB Last ned
PS 5214 Søgne kommunes innspill til fredningsforslag for Ny-Hellesund kulturmiljø.pdf 20 MB Last ned
PS 5314 Fremtidig kommunereform - lokal prosess.pdf 213,2 KB Last ned
PS 5414 Forslag til samarbeidsavtale mellom Søgne kommune og Søgne idrettsråd.pdf 166,5 KB Last ned
PS 5514 Pedagogisk utviklingsplan 2014-2017.pdf 380,2 KB Last ned
PS 5614 Ordensreglement for grunnskolen i Søgne.pdf 813,1 KB Last ned
PS 5714 Sommerfullmakt til rådmannen 2014.pdf 76,3 KB Last ned
PS 5814 Klagebehandling - områderegulering for Linnegrøvan næringsområde.pdf 6,6 MB Last ned
PS 5914 Sluttbehandling - Detaljregulering for del av Nodenesveien og Pålsnesveien.pdf 23 MB Last ned
RS 1114 Alkoholsalg til mindreårige 20141957.pdf 1,9 MB Last ned
RS 1214 Årsmelding eldrerådet 2013 - vedtatt i eldrerådet 26.05.14 20112940.pdf 80,7 KB Last ned
RS 1314 Årsmelding rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2013 - vedtatt 27.05.14 20113031.pdf 85,6 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune