Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Kommunestyret\Møte-2013-10-31
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
Møte-2013-10-31    
- Forside Kommunestyret 31.10.2013.pdf 71,3 KB Last ned
- Saksliste Kommunestyret 31.10.2013.pdf 49,3 KB Last ned
PS 8013 Godkjenning av protokoll fra møte 29.08.13.pdf 289 KB Last ned
PS 8113 Referatsaker 31.10.13.pdf 68,6 KB Last ned
PS 8213 Etterlevelse av lov og forskrift om offentlige anskaffelser i Søgne kommune.pdf 1,9 MB Last ned
PS 8313 Søgne kommunes finansforvaltning per andre tertial 2013.pdf 953,4 KB Last ned
PS 8413 Fastsetting av satser for finansiering av private barnehager i 2013.pdf 117,6 KB Last ned
PS 8513 Tertialrapport for Søgne kommune - Andre tertial.pdf 118,2 KB Last ned
PS 8613 Gebyrer 2014 - Vann, avløp, renovasjon, slam, parkering, veg, havn mm.pdf 2 MB Last ned
PS 8713 Ferdigstilling og utbygging av 5. avdeling Sjøstjerna barnehage.pdf 110,2 KB Last ned
PS 8813 Rammeavtale for samarbeid mellom Søgne kommune og Statped sørøst.pdf 1 MB Last ned
PS 8913 Søknad om fritak for eiendomsskatt - GB 237606.pdf 127,5 KB Last ned
PS 9013 Ekspropriasjon av rettigheter til anleggelse av ny strandsti på Åros i Søgne - GB 2026.pdf 667,6 KB Last ned
PS 9113 Suppleringsvalg til tjenesteutvalget.pdf 310,4 KB Last ned
PS 9213 Valg av politisk representant til Søgne barne- og ungdomsråd.pdf 144,5 KB Last ned
RS 1313 Publisering av møtedokumenter og protokoller for innbyggere og presse. 20052825.pdf 98 KB Last ned
RS 1413 Fylkesmannen opprettholder kommunestyrets vedtak - klage over vedtatt detaljregulering for busslomme på Torvmoen 20111433.pdf 3,1 MB Last ned
RS 1513 Valg av korridor for ny motorvei gjennom Søgne - Innspill fra beboerne på Klepland 20132784.pdf 194,6 KB Last ned
RS 1613 Innspill fra Naturvernforbundet i Vest-Agder til planene om ny 4-feltsvei - Søgne - Vigeland 20132647.pdf 51,2 KB Last ned
RS 1713 Nyhetsbrev for Agder-eierne i Agder Energi 2006540.pdf 88,7 KB Last ned
Z Møteprotokoll kommunestyret 31.10.13.pdf 183,4 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune