Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Kommunestyret\Møte-2013-06-20
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Kommunestyret 20.06.2013.pdf 72,9 KB Last ned
- Saksliste Kommunestyret 20.06.2013.pdf 49,3 KB Last ned
PS 5413 Godkjenning av protokoll fra møte 30.05.2013.pdf 190,9 KB Last ned
PS 5513 Referatsaker.pdf 69,3 KB Last ned
PS 5613 Forskrift om skolekretser i Søgne kommune.pdf 2,9 MB Last ned
PS 5713 Sommerfullmakt til rådmannen 2013.pdf 78,1 KB Last ned
PS 5813 Søgne kommunes finansforvaltning - 1. tertial 2013.pdf 1007,3 KB Last ned
PS 5913 Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013.pdf 193,4 KB Last ned
PS 6013 Evaluering av kommunal kontantstøtte.pdf 102,9 KB Last ned
PS 6113 Plan for utbygging av barnehageplasser 2013- 18.pdf 124,5 KB Last ned
PS 6213 Resultat av ungdomsundersøkelsen 2012.pdf 1,2 MB Last ned
PS 6313 Opprettelse av Søgne barne- og ungdomsråd (SBUR).pdf 185,7 KB Last ned
PS 6413 Ny pensjonsordning for folkevalgte i kommunen.pdf 1,1 MB Last ned
PS 6513 Reglement for godtgjøring til folkevalgte - endret utgave.pdf 842,5 KB Last ned
PS 6613 Sentrumsnær lysløypeNærmere utredning av alternativene, Fåmyra og Kvernhusløypa..pdf 7 MB Last ned
PS 6713 Eventuell innløsning av GB 697 - Lohnegården.pdf 687,8 KB Last ned
PS 6813 Ekspropriasjon for erverv av grunn til fullføring av gang-sykkelvei langs leireveien - Gangbro over Lundeelva - GB 71595.pdf 1,4 MB Last ned
PS 6913 Uttalelse fra Søgne kommune til planforslag til regionalplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2014 - 2020.pdf 6,5 MB Last ned
PS 7013 Kommunal planstrategi.pdf 434,5 KB Last ned
RS 1213 Spørsmål fra medlem i kontrollutvalget ang. kommunal representasjon i samarbeidsutvalg privat barnehage 20132061.pdf 114,5 KB Last ned
Z Møteprotokoll kommunestyret 20.06.13.pdf 190,4 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune