Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Kommunestyret\Møte-2013-01-31
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Kommunestyret 31.01.2013.pdf 74,2 KB Last ned
- Saksliste Kommunestyret 31.01.2013.pdf 53,7 KB Last ned
PS 1013 Søknad om fritak for politisk verv i Tjenesteutvalget.pdf 173,9 KB Last ned
PS 1113 Søknad om fritak fra verv i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.pdf 137,7 KB Last ned
PS 113 Godkjenning av protokoll fra møte 20.12.2012.pdf 346,3 KB Last ned
PS 1213 Søknad om permisjon fra verv i Tjenesteutvalget fra januar 2013 t.o.m. september 2013.pdf 179,3 KB Last ned
PS 1313 Forebygging av MC-kriminalitet.pdf 114,6 KB Last ned
PS 1413 Sentrumsnær lysløype.pdf 9,7 MB Last ned
PS 1513 Innbetaling av tilkoblingsgebyrer for vann og avløp.pdf 135,4 KB Last ned
PS 1613 Behandling av forskrift om adgang til hjorteviltjakt i Søgne kommune, Vest-Agder.pdf 1,9 MB Last ned
PS 1713 Planlegging av E39 gjennom Søgne.pdf 94,7 KB Last ned
PS 213 Referatsaker.pdf 70,5 KB Last ned
PS 313 Overordnet analyseplan for Søgne kommune.pdf 2,3 MB Last ned
PS 413 Plan for selskapskontroll 2011 - 2015 Søgne kommune.pdf 2 MB Last ned
PS 513 Økning av antall medlemmer i kontrollutvalget.pdf 1004,1 KB Last ned
PS 613 Forslag til Årsplan for kontrollutvalget.pdf 2,2 MB Last ned
PS 713 Søknad om fritak som meddommer til Kristiansand tingrett - Siri Thorsland.pdf 171,5 KB Last ned
PS 813 Fritak for politiske verv -.pdf 106,8 KB Last ned
RS 113 MELDING TIL KOMMUNESTYRET - HØRINGSNOTAT FRA TJENESTEUTVALGET VEDR. BRUK AV VARSLINGS- OG LOKALISERINGSTEKNOLOGI 2012200.pdf 138,6 KB Last ned
RS 213 Medarbeiderundersøkelse 2011 - sluttrapport 2011252.pdf 117,3 KB Last ned
RS 313 Tilskuddssøknad - fylkesmannens øremerkede midler til barnevern 2013278.pdf 50,7 KB Last ned
RS 413 Årsrapport Årsregnskap 2012 Skatteoppkreveren 2013185.pdf 3,3 MB Last ned
Z Protokoll kommunestyre 31.01.2013.PDF 173,3 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune