Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Kommunestyret\Møte-2012-12-20
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Kommunestyret 20.12.2012.pdf 73,6 KB Last ned
- Saksliste Kommunestyret 20.12.2012.pdf 51,6 KB Last ned
PS 10212 Godkjenning av protokoll fra møte 15.11.2012.pdf 193,7 KB Last ned
PS 10312 Referatsaker.pdf 72,1 KB Last ned
PS 10412 RULLERING AV IDRETTENS HANDLINGSPROGRAM 2013-2016.pdf 184,8 KB Last ned
PS 10512 Kommunale gebyrer 2013 - Vann, avløp, renovasjon, slamtømming, havnlager og parkering m.m..pdf 19,1 MB Last ned
PS 10612 Budsjettendring investeringsregnskapet 2012.pdf 121,9 KB Last ned
PS 10712 Søknad om dekning av underskudd Spiren og Søgne barnehage - Konsekvenser knyttet til skatt.pdf 89,6 KB Last ned
PS 10812 Økonomiplan 2013-2016, Budsjett 2013.pdf 1,5 MB Last ned
PS 10912 Endelig godkjenning - Områderegulering - Utvidelse av Lunde skole - GB 712, 7150, 2028, 2191.pdf 16,6 MB Last ned
PS 11012 Ny merknadsbehandling - Reguleringsplan - Salbustø - Neverkilen.pdf 3,1 MB Last ned
PS 11112 Kommuneplanens arealdel.pdf 109,6 MB Last ned
PS 11212 Forslag - revidert reglement for godtgjørelse - politikere.pdf 1,7 MB Last ned
PS 11312 ROMSITUASJONEN VED KORTTIDSREHAB-AVDELINGEN - SAMHANDLINGSREFORMENS UTFORDRINGER.pdf 201,3 KB Last ned
RS 1012 Uttalelse fra Søgne kommunestyre angående fylkesrådmannens budsjettforslag 2005543.pdf 104,7 KB Last ned
RS 1112 Referat fra styremøte i Søgne Idrettsråd - 20.11.2012 20121824.pdf 69,3 KB Last ned
RS 1212 MELDING TIL KOMMUNESTYRET - HØRINGSNOTAT FRA TJENESTEUTVALGET VEDR. BRUK AV VARSLINGS- OG LOKALISERINGSTEKNOLOGI 2012200.pdf 138,6 KB Last ned
Z Protokoll 20.12.2012 Kommunestyret.PDF 263,3 KB Last ned
Z saksprotokoll økonomiplan formannskapet 051212.PDF 90,8 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune