Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Formannskapet\Møte-2019-02-13
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
Andre dokumenter    
- Forside Formannskapet 13.02.2019.pdf 134,1 KB Last ned
- Saksliste Formannskapet 13.02.2019.pdf 84,5 KB Last ned
PS 1019 Startlån - Økning av innlån fra Husbanken.pdf 117,9 KB Last ned
PS 1119 Kjøp av varig tilrettelagte arbeidsplasser.pdf 1,4 MB Last ned
PS 1219 Salg og reforhandling avtaler - Høllen og Solta båthavn.pdf 135,2 KB Last ned
PS 1319 Sluttbehandling - kommuneplanens arealdel - Søgne kommune 2018 - 2030.pdf 87,9 MB Last ned
PS 1419 Eventuelt Formannskapet 13.02.2019.pdf 64,7 KB Last ned
PS 319 Godkjenning av protokoll fra møte 28.11.2018 og 31.01.2019.pdf 488,7 KB Last ned
PS 419 Referatsaker Formannskapet 13.02.2019.pdf 66,3 KB Last ned
PS 519 HMS - rapportering pr. 4 kvartal 2018.pdf 211 KB Last ned
PS 619 Oppsigelse av interkommunale samarbeid mellom Søgne, Songdalen og Kristiansand.pdf 92,9 KB Last ned
PS 719 Valg av pensjonsleverandør for nye Kristiansand.pdf 5,4 MB Last ned
PS 819 NEDLEGGELSE AV TRONSTADVANN INTERKOMMUNALE VANNVERK IKS.pdf 180,2 KB Last ned
PS 919 Forslag til bruk av midler fra lokalbankfondet i Søgne og Greipstad Sparebank.pdf 1,4 MB Last ned
RS 119 Valg av leder og nestleder for Søgne menighetsråd 20152556.pdf 64,7 KB Last ned
RS 219 Møte med kommunene i 2019 vedrørende samarbeids- og utviklingsavtalene sendt fra Vest-Agder fylkeskommune 20082384.pdf 385,4 KB Last ned
RS 319 Klimaveikart Agder - klimatiltak 20173565.pdf 2,2 MB Last ned
RS 419 Hytterenovasjon på Røsstad i Søgne 20103267.pdf 123,6 KB Last ned
RS 519 Årsrapport Nullvisjonen for Søgne, Songdalen og Vennesla 20162873.pdf 1,8 MB Last ned
RS 619 Søknad om støtte til krafttak mot kreft med 1 krone per innbygger - Kreftforeningens innsamlingsaksjon 2019 2015567.pdf 110,3 KB Last ned
z Møteprotokoll formannskapet 13.02.2019.pdf 290,8 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune