Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Formannskapet\Møte-2018-10-17
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Formannskapet 17.10.2018.pdf 121,6 KB Last ned
- Saksliste Formannskapet 17.10.2018.pdf 80,4 KB Last ned
PS 8218 Godkjenning av protokoll fra møte 12.09.2018.pdf 239,9 KB Last ned
PS 8318 Referatsaker formannskapet 17.10.2018.pdf 66,2 KB Last ned
PS 8418 Lønnsoppgjør for Elevombudet.pdf 72,4 KB Last ned
PS 8518 Søknad om kjøring på gang- og sykkelvei GB 20457.pdf 3,8 MB Last ned
PS 8618 Forslag om opprettelse av bevaringsområde for hummer.pdf 5 MB Last ned
PS 8718 Vurdering av makshøyder på Tangvall.pdf 7,7 MB Last ned
PS 8818 Tildeling av tilskudd til frivillige organisasjoner 2. runde 2018.pdf 5,1 MB Last ned
PS 8918 Endret samarbeidsavtale - ny betalingsmodell prosjekt TELMA.pdf 966,4 KB Last ned
PS 9018 Daglig ledelse av Søgne frivilligsentral i 2019.pdf 786,7 KB Last ned
PS 9118 Samarbeidsavtale - Felles Personvernombud med Kristiansand og Songdalen kommune.pdf 655,1 KB Last ned
PS 9218 2. tertialrapport 2018.pdf 2 MB Last ned
PS 9318 Orientering om oppfølging etter rettssak.pdf 66,8 KB Last ned
PS 9418 Høringsuttalelse - videreføring av dagens innkrevingsmodell for bompenger - samferdselspakke 2.pdf 759,6 KB Last ned
PS 9518 Kostnadsramme - Granskning av påstander.pdf 357 KB Last ned
PS 9618 Eventuelt formannskapet 17.10.2018.pdf 65,2 KB Last ned
RS 3418 Oversendelse av endelig rapport fra tilsyn med tjenester til utviklingshemmede 2018613.pdf 2,7 MB Last ned
RS 3518 Innadvendt stranding på Kapelløya i Ny Hellesund 20152720.pdf 572,2 KB Last ned
ZMøteprotokoll møte i Formannskapet 17.10.2018.pdf 1,2 MB Last ned

Copyright © Søgne Kommune