Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Formannskapet\Møte-2018-04-18
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
Tilleggsopplysninger    
- Forside Formannskapet 18.04.2018.pdf 82,5 KB Last ned
- Saksliste Formannskapet 18.04.2018.pdf 84,8 KB Last ned
PS 3618 Godkjenning av protokoll fra formannskapet 14.03.18.pdf 271,1 KB Last ned
PS 3718 Referatsaker formannskapet 18.04.18.pdf 67,7 KB Last ned
PS 3818 Kjellandsheia - rettigheter i friområde sør (F312) på Oftenes.pdf 13 MB Last ned
PS 3918 Avtale mellom Søgne kommune og Søgne kystlag om bygging av, og bruksrett til, tilbygg på uthus ved Lastad grendehus.pdf 1 MB Last ned
PS 4018 Klage på vedtak om ekspropriasjon - Fortau langs FV.K - 169, Pålsnesveien.pdf 33,7 MB Last ned
PS 4118 Parkering i området rådhuset og helsehuset på Tangvall i Søgne.pdf 1,6 MB Last ned
PS 4218 Avfallsplan 2017-2020 - årsrapport for 2017.pdf 1,2 MB Last ned
PS 4318 Likestilling- og mangfoldmelding.pdf 1,4 MB Last ned
PS 4418 Eventuelt formannskapet 18.04.18.pdf 65,3 KB Last ned
RS 1518 Oversendelse av KS sin høringsuttalelse til ekspertutvalgets rapport om regionreformen - Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene - Kopi av brev til KMD 201849.pdf 1,1 MB Last ned
RS 1618 Fastsetting av valgdag for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 20181358.pdf 335,4 KB Last ned
RS 1718 Støtte til innkjøp av ROV - Søgne dykkerklubb 201854.pdf 105,8 KB Last ned
RS 1818 Til Formannskapet i Søgne kommune - referatsak 20181191.pdf 755 KB Last ned
RS 1918 Klage på avslag på søknad om ekstra avkjørsel GB 20457 - Tjønnelia 6 20173180.pdf 5,9 MB Last ned
Z møteprotokoll formannskapet 18.04.18.pdf 109 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune