Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Formannskapet\Møte-2018-03-14
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
Andre dokumenter    
- Forside Formannskapet 14.03.2018.pdf 65,8 KB Last ned
- Saksliste Formannskapet 14.03.2018.pdf 6,4 KB Last ned
Møteprotokoll formannskapet 14.03.18.pdf 178,1 KB Last ned
PS 2818 Godkjenning av protokoll fra formannskapet 14.02.18.pdf 375,9 KB Last ned
PS 2918 Referatsaker formannskapet 14.03.18.pdf 68,3 KB Last ned
PS 3018 Høring til strategiplan for forebygging av voldelig ekstremisme.pdf 437 KB Last ned
PS 3118 Høringsuttalelse - Planprogram for revidering av Regional plan for Kristiansandregionen (ATP-plan).pdf 14,7 MB Last ned
PS 3218 Felles planstrategi for Kristiansand, Søgne og Songdalen.pdf 85 KB Last ned
PS 3318 Opprinnelig saksfremleg - Overføring av skatteoppkreverfunksjon til Kemneren i Kristiansandsregionen fra 01.04.2018.pdf 283 KB Last ned
PS 3318 Overføring av skatteoppkreverfunksjon til Kemneren i Kristiansandsregionen fra 01.04.2018 - Revidert saksfremlegg sak nr 3318.pdf 380,7 KB Last ned
PS 3418 Båttransport Høllen - Borøya- Skarpøya-Ny Hellesund.pdf 366,5 KB Last ned
PS 3518 Eventuelt formannskapet 14.03.18.pdf 65,9 KB Last ned
RS 1018 Flagging på Nordens dag 23.03.18 2017938.pdf 760,4 KB Last ned
RS 1118 Høring av ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene - mottatt per post 201849.pdf 1,5 MB Last ned
RS 1218 Oversendelse til formannskapet fra rådet for mennesker med nedsatt funkjonsevne 20152724.pdf 155,1 KB Last ned
RS 1318 Svar på forespørsel om buss for elevtransport fratil Birkelid 20173547.pdf 91,2 KB Last ned
RS 1418 Takker for bidrag fra Søgne kommune 2015567.pdf 129,3 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune