Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Formannskapet\Møte-2018-02-14
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
Andre dokumenter    
- Forside Formannskapet 14.02.2018.pdf 67,5 KB Last ned
- Saksliste Formannskapet 14.02.2018.pdf 87,4 KB Last ned
PS 1318 Godkjenning av protokoll fra møte i formannskapet 17.01.18.pdf 339,1 KB Last ned
PS 1418 Referatsaker 14.02.18.pdf 67,3 KB Last ned
PS 1518 HMS-rapportering 4. kvartal 2017.pdf 262,2 KB Last ned
PS 1618 Tariffoppgjøret 2018 - Debatthefte fra KS.pdf 6 MB Last ned
PS 1718 Interkommunalt responssenter. Samarbeidsavtale etter vertskommunemodell.pdf 1,3 MB Last ned
PS 1818 Eierskapsmelding for Agder Energi.pdf 255,5 KB Last ned
PS 1918 Ekspropriasjon for gjennomføring av Detaljregulering for del av Nodenesveien - Pålsnesveien, erverv av grunn til bygging av fortau langs FV 169, Nodenesveien.pdf 32,6 MB Last ned
PS 2018 Klage på vedtak om ekspropriasjon - fortau langs fv 169 - Nodenesveien.pdf 18,5 MB Last ned
PS 2118 Endring i eiendomsskatteloven med virkning fra 2019 for verk og bruk.pdf 615,2 KB Last ned
PS 2218 Søknad om fritak eiendomsskatt.pdf 240,1 KB Last ned
PS 2318 Mottak av marint avfall fra fiskebåter i Søgne samt avsetting av tilskuddsmidler til tiltak mot marin forsøpling.pdf 1,1 MB Last ned
PS 2418 Tildeling av tilskudd til frivillige organisasjoner 1. runde 2018.pdf 5,8 MB Last ned
PS 2518 Revisjon av varslingsrutiner i Søgne kommune.pdf 858,3 KB Last ned
PS 2618 Regionplan Agder 2030 - høring av planprogram.pdf 849,3 KB Last ned
PS 2718 Eventuelt formannskapet 14.02.18.pdf 65,7 KB Last ned
RS 918 Søknad om støtte til Krafttak mot kreft med 1 krone per innbygger - Kreftforeningens innsamlingsaksjon 2018 2015567.pdf 502,5 KB Last ned
Z møteprotokoll formannskapet 14.02.18.pdf 197,3 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune