Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Formannskapet\Møte-2018-01-17
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
Andre dokumenter    
- Forside Formannskapet 17.01.2018.pdf 65,8 KB Last ned
- Offentlig saksliste Formannskapet 17.01.2018.pdf 20,8 KB Last ned
PS 1018 Felles kommunal klimastrategi for Region Kristiansand iht. Klimaveikart Agder.pdf 563,8 KB Last ned
PS 1118 Kommuneplanens samfunnsdel - Søgne mot 2030.pdf 8,9 MB Last ned
PS 118 Godkjenning av protokoll fra møte i formannskapet 29.11.17.pdf 593,6 KB Last ned
PS 1218 Eventuelt formannskapet 17.01.18.pdf 65,7 KB Last ned
PS 218 Referatsaker formannskapet 17.01.18.pdf 67,9 KB Last ned
PS 318 Referatsaker formannskapet 17.01.18 - u.off.pdf 69,6 KB Last ned
PS 518 Godkjenning av handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø.pdf 803,2 KB Last ned
PS 618 Utviklingsplan for barnehage og skole 2017-2020.pdf 844,3 KB Last ned
PS 718 Evaluering av KommuneTV løsningen og spørsmål om utvidelse av utvalg som har sendinger.pdf 237,1 KB Last ned
PS 818 Avtale om grunn mellom Bjørn Arild Stea og Søgne kommune.pdf 1,7 MB Last ned
PS 918 Valg av politisk representant til styringsgruppe Langenesveien og Hølleveien.pdf 460,8 KB Last ned
RS 118 Høringssvar til forslag til ny lov om Tros- og Livssynssamfunn 20172937.pdf 505 KB Last ned
RS 218 Referat fra evalueringsmøte etter flom 29.09.17 - 03.10.17 20172850.pdf 121,3 KB Last ned
RS 318 Regionplan Agder 2030 - oppstart av planarbeid og høring av planprogram - frist 01.03.18 20173628.pdf 1,4 MB Last ned
RS 418 Høring - Planprogram for revidering av Regional plan for Kristiansandsregionen (ATP-plan) 20162095.pdf 13,8 MB Last ned
RS 518 Debatthefte 2018 - KS spør 201512.pdf 5,9 MB Last ned
RS 618 Presisering og ny utsatt høringsfrist - Strategiplan for forebygging av voldelig ekstremisme - hatkriminalitet - sårbare samfunn 201723.pdf 474,4 KB Last ned
RS 718 Forespørsel om egen buss for elevtransport fra Birkelid til språkkafeen på rådhuset i Søgne 20173547.pdf 3,2 MB Last ned
Z møteprotokoll formannskapet 17.01.18.pdf 417,8 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune