Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Formannskapet\Møte-2017-11-29
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
Andre dokumenter    
- Forside Formannskapet 29.11.2017.pdf 123,9 KB Last ned
- Saksliste Formannskapet 29.11.2017.pdf 90,7 KB Last ned
PS 10917 Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært møte i formannskapet 8. november 2017.pdf 188 KB Last ned
PS 11017 Godkjenning av protokoll fra møte i formannskapet 15.11.17.pdf 271,4 KB Last ned
PS 11117 Referatsaker formannskapet 29.11.17.pdf 67,1 KB Last ned
PS 11217 HMS-rapportering 3. kvartal 2017.pdf 245,3 KB Last ned
PS 11317 Saksfremlegg - politisk møteplan 2018.pdf 174,3 KB Last ned
PS 11417 Kommunale gebyrer og priser for 2018 - Vann, avløp, renovasjon, slamtømming, leie, parkering, båthavn, havn mv.pdf 953,7 KB Last ned
PS 11517 Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune 2018.pdf 284,6 KB Last ned
PS 11617 Rullering av idrettens handlingsprogram 2018-2021.pdf 1,1 MB Last ned
PS 11717 Rom- og funksjonsprogram for nye skoler på Tangvall.pdf 7,2 MB Last ned
PS 11817 Prioritering av arbeidsoppgaver i forbindelse med kommunesammenslåing.pdf 153,8 KB Last ned
PS 11917 Evaluering av ordningen med elevombud i Søgne.pdf 254,9 KB Last ned
PS 12017 Årsbudsjett 2018, Økonomiplan 2018-2021.pdf 4,4 MB Last ned
PS 12117 Kommuneplanens samfunnsdel - Søgne mot 2030.pdf 8,8 MB Last ned
PS 12217 Eventuelt 29. november 2017.pdf 64,9 KB Last ned
RS 2917 Status Nærpolitireformen i Agder politidistrikt 20104381.pdf 153,9 KB Last ned
RS 3017 Invitasjon til medlemskap - Nordsjøvegen 20132961.pdf 1,3 MB Last ned
RS 3117 Oversendelse av dom - Kristiansand tingrett - Linnegrøvan 12 AS - Søgne Industrier AS - Saksnr. 17-058894TVI-KISA29 20173392.pdf 405,8 KB Last ned
RS 3217 Henvendelse om økonomisk støtte 20172416.pdf 123,8 KB Last ned
Z møteprotokoll formannskapet 29.11.17.pdf 476,5 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune