Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Formannskapet\Møte-2017-11-15
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
Tilleggsdokumenter    
- Forside Formannskapet 15.11.2017.pdf 114,5 KB Last ned
- Saksliste Formannskapet 15.11.2017.pdf 85,3 KB Last ned
PS 10017 Referatsaker formannskapet 15. november 2017.pdf 67,5 KB Last ned
PS 10117 Regulering av festeavgiften på kirkegårdene i Søgne kommune.pdf 709,4 KB Last ned
PS 10217 Revidert forskrift for husholdningsavfall i Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla - behandling etter høring.pdf 3,3 MB Last ned
PS 10317 Utleie av kommunal grunn til flyttbare boder, vogner - priser og regler.pdf 211,6 KB Last ned
PS 10417 Avtale om opparbeidelse av veg-, vann- og avløpsanlegg mv i delfeltene B9-B11, Pålsneset i Søgne.pdf 3,1 MB Last ned
PS 10517 Ekspropriasjon for gjennomføring av Detaljregulering for del av Nodenesveien - Pålsnesveien - erverv av grunn til bygging av fortau langs FV 169, Nodenesveien.pdf 9,3 MB Last ned
PS 10617 Endring i reglement for godtgjørelse og regler for refusjon av økonomisk tap og dekning av utgifter for folkevalgte.pdf 370,3 KB Last ned
PS 10717 Revidert avfallsteknisk norm.pdf 6 MB Last ned
PS 10817 Eventuelt formannskapet 15.november 2017.pdf 65,7 KB Last ned
PS 9917 Godkjenning av protokoll fra møte i formannskapet 18.10.17.pdf 481,3 KB Last ned
RS 2717 Lokaldemokratiundersøkelsen 2017 - Søgne kommune 2017807.pdf 1,7 MB Last ned
RS 2817 Vedtatt Handlingsprogram for fylkesvei 2018 - 2021 20161088.pdf 7,7 MB Last ned
Z møteprotokoll formannskapet 15.11.17.pdf 236,5 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune